Ptujčan vodil kriminalno združbo za tihotapljenja migrantov

V  tem  tednu  je  125  kriminalistov ob pomoči policistov teh PU, izvedlo zaključne aktivnosti v okviru mednarodne kriminalistične preiskave.

 

Zaključne  aktivnosti  so  potekale  v  povezavi  z  več  meseci  trajajočo preiskavo,  v sodelovanju  z  varnostnimi  organi  Avstrije,  Madžarske in Italije,  ter  ob  koordinaciji Uprave  kriminalistične policije na GPU in Europola.

Preiskava  je  bila usmerjena zoper člane mednarodne hudodelske združbe, ki se  je ukvarjala z nezakonitimi prevozi tujcev iz Hrvaške preko Slovenije v Italijo in iz Srbije preko Madžarske v Avstrijo.

V  lanskem letu so mariborski kriminalisti, na podlagi zaznav policistov z območja Ormoža in Podlehnika, ter nadaljnjega zbiranja obvestil, utemeljili razloge  za  sum,  da  se hudodelska združba ukvarja z nezakonitimi prevozi tujcev  iz  Hrvaške preko Slovenije v Italijo. Eden izmed članov združbe je bil  pri  prevozu 13 tujcev junija lani prijet na območju Policijske uprave Koper, zoper njega pa je bil odrejen pripor.

Na  podlagi  odredb  Okrožnega  tožilstva in Okrožnega sodišča na Ptuju so pričeli  z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov. Ugotovili so, da je vodja  hudodelske  združbe v Sloveniji,  52-letni  slovenski državljan iz okolice  Ptuja, pri organiziranju in izvrševanju kaznivih dejanj, sodeloval z   41-letnim   slovenskim  državljanom  iz  okolice  Ptuja  ter 46-letnim slovenskim  državljanom  z dolenjskega območja. Slednji je bil, kot rečeno, pred tem  prijet  na  območju Policijske uprave Koper in je po priporu, na prostosti nadaljeval z izvrševanjem  kaznivih  dejanj.  52-letni  vodja hudodelske združbe je s svojima sostorilcema iskal voznike za prevoz tujcev iz  Madžarske  z  območja ob državni meji z Republiko Srbijo, do neposredne bližine državne meje z Republiko Avstrijo. Prevozov iz Hrvaške po Sloveniji zaradi prevelike nevarnosti prijetja s strani policije niso več opravljali.

Ugotovljeno  je  bilo tudi, da je vodja hudodelske združbe sodeloval tudi z organizatorji  z območja  Grčije in Srbije. Organiziral je prevoze večjega števila  tujcev  v večjih kombiniranih vozilih, hkrati pa so prevažali celo po 37 tujcev, s čimer so jih izpostavili nevarnosti za njihovo življenje in zdravje.  Tujce,  ki  so  pred  tem s pomočjo vodičev nezakonito prestopili državno  mejo  iz  Srbije v Madžarsko, so po nezakonitem prehodu na območju državne  meje  prevzeli  v  vozila  in  jih  odpeljali po Madžarski, vse do neposredne bližine državne meje z Republiko Avstrijo, kjer so jih odložili. Tujci  so nato peš nezakonito prestopili državno mejo v Avstrijo. Tam so se predali  policistom in v postopkih zaprosili za mednarodno zaščito ter bili nastanjeni v nastanitvene  objekte, od koder je hudodelska združba nadaljevala z njihovim nezakonitim prevozom v smeri njihovih ciljnih držav. Prevzeli so jih drugi člani hudodelske združbe, ki so jih odpeljali naprej v različne države EU.

V času kriminalistične preiskave so v najmanj 16 uspešno izvedenih prevozih prepeljali skupno najmanj 212 tujcev. Tujci so za pot od Srbije do Avstrije morali  po  osebi  plačati okrog  5.000  EUR, za celotno pot iz matične do ciljne  države  pa  od  15.000 do 20.000 EUR. Hudodelska združba je tako za prevoze od Srbije do Avstrije pridobila najmanj 100.000 EUR, za celotno pot pa najmanj 3.180.000 EUR protipravne premoženjske koristi.

Hudodelska   združba  je  svojo  dejavnost  oglaševala  tudi  na  družbenih omrežjih,  s čimer je želela pridobiti čim več tujcev, ki bi jim plačali za nezakoniti prevoz  iz  Srbije  v Avstrijo.  V  ta  namen  so kot dokazila objavljali posnetke uspešno opravljenih prevozov.

Ob  že  omenjenem članu združbe, ki je bil v času kriminalistične preiskave prijet  v Sloveniji, sta bila še dva izmed njih pri prevozu tujcev prijeta na Madžarskem, in se še vedno nahajata v njihovem priporu.

V  zaključnih  aktivnostih je sodeloval tudi predstavnik Europola. V sklopu hišnih  preiskav je  bilo  zaseženih več kosov orožja, in sicer avtomatska puška,  polavtomatska  pištola, dušilci  zvoka,  lovska  puška z nameščeno optično  napravo  in preko 2.300 kosov različnih vrst streliva, približno 9 kg posušenih rastlinskih delcev in okrog 10 gramov bele praškaste snovi, za katere   sumimo,   da  gre  za  prepovedano  drogo,  elektronska tehtnica, nedovoljene snovi v športu, denar in elektronske naprave.

Skupno je različnih kaznivih dejanj osumljenih 13 oseb, med temi:

  • Kaznivih  dejanj  prepovedanega  prehajanja  meje ali ozemlja države       (308.  čl.  KZ-1)  je  osumljenih  12  oseb,  med temi 10 državljanov Slovenije (med temi 1 državljanka Slovenije) in državljana Srbije ter Bosne in Hercegovine.
  • Kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami,  nedovoljenimi  snovmi  in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami   za  izdelavo  prepovedanih  drog  (186.  čl.  KZ-1)  je osumljenih 5 državljanov starih od 41 do 68 let.
  • kaznivega  dejanja  nedovoljene  proizvodnje  in  prometa orožja ali eksploziva  (307.  čl.  KZ-1)  pa državljana Slovenije stara 48 in 68 let.

Od  tega  je  bilo  5  osumljencev  privedenih  k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na  Ptuju,  ki  je zoper štiri odredil pripor, zoper enega pa hišni pripor.

MR