Ptuj po 20 letih v gradnjo 48 najemnih neprofitnih stanovanj

Mestna občina Ptuj je v sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije pristopila k izgradnji 48 stanovanj.

Ptuj namerava v sodelovanju s Stanovanjskim skladom izgraditi 48 stanovanj. Tako naj bi izgledal novi blok. Foto: MO Ptuj

Nove kapacitete na najemnem stanovanjskem trgu na Ptuju bodo na eni strani pripomogle k reševanju stanovanjskih izzivov socialno ogroženih skupin, na drugi strani pa k revitalizaciji mesta in dodatni ponudbi parkirnih prostorov v tem delu mesta, so povedali v MO Ptuj.

Stanovalci Kraigherjeve in Hercegove ulice ter Ljudskega vrta bodo lahko dodatne parkirne prostore kupili ali najeli. V zadnjih letih se je trend odseljevanja iz Ptuja sicer zmanjšal, kljub temu želi občina s takšnimi ukrepi in investicijami trend obrniti v pozitivno smer, torej priseljevanje.

»Čas je, da mladim in starejšim zagotovimo dostopne alternative za kakovostno bivanje«

Gradnja bi se lahko začela v naslednjem letu, so sporočili iz ptujske občine, ob tem pa tudi, da vrednost projekta znaša 3,6 milijona EUR, od tega bo Mestna občina Ptuj zagotovila polovico teh sredstev. Gradnja novih stanovanj zunaj starega mestnega jedra prinaša mestu in prebivalcem številne koristi. Nova stanovanja bodo opremljena z dvigali in dovolj parkirnimi prostori. Cenejše bo tudi njihovo vzdrževanje.

Gradnja novih stanovanj zunaj starega mestnega jedra prinaša mestu in prebivalcem številne koristi, so prepričani v MO Ptuj. Foto: MO Ptuj

»Na Mestni občini Ptuj smo v sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije pristopili k izgradnji novega bloka z najemnimi stanovanji za mlade družine in starejše. Vsi vemo, da takšnih stanovanj za najem na Ptuju in v Sloveniji močno primanjkuje in da je čas, da mladim in starejšim zagotovimo dostopne alternative za kakovostno bivanje. Verjamemo, da je to skupni interes mesta,« je povedala Andreja Komel, direktorica občinske uprave.

V izgradnjo bloka vključili tudi dodatne možnosti parkiranja

Dodala je še, da se zavedajo, da bo načrtovana investicija vplivala na življenje v Kraigherjevi in Hercegovi ulici ter Ljudskem vrtu, zlasti v času izgradnje.

Zato bodo v postopke umeščanja in izgradnje vključevali javnost, še posebno prebivalce v Kraigherjevi ulici. Še v tem tednu se bodo sestali z najbližjimi sosedi in jim predstavili projekt izgradnje stanovanj, temu pa bo sledila javna razgrnitev za javnost.

Zaradi pomanjkanja parkirnih prostorov so v izgradnjo vključili tudi dodatne možnosti za parkiranje. Del pokritih parkirnih površin v sklopu izgradnje bloka je namreč namenjen tudi okoliškim prebivalcem, ki se lahko odločijo za nakup le-teh. Možnosti za nakup bodo pravočasno in javno objavljene.
Vir: MO Ptuj