Ptuj: Nova strategija trajnostnega razvoja in trženja turizma za obdobje 2023–2028

Mestna občina Ptuj, ena izmed 37 vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji, je objavila osnutek nove Strategijo trajnostnega razvoja in trženja turizma za obdobje 2023–2028. Ta strateški dokument je bil pripravljen v sodelovanju z Javnim zavodom za turizem Ptuj (ZTP) in zunanjimi strokovnjaki. Strategija je usklajena s Strategijo slovenskega turizma 2022–2028, sprejeto na osnovi Zakona o spodbujanju razvoja turizma.

 

V preteklem strateškem obdobju (2017–2021) je ptujski turizem sledil trendom slovenskega in evropskega turizma, z rekordnim turističnim prometom v letu 2019 in padcem dejavnosti med zdravstveno krizo COVID-19 v letih 2020–2021. Okrevanje je bilo pospešeno zaradi odločnih ukrepov države, vendar se turizem v letih 2022 in 2023 sooča z novimi izzivi, kot so posledice vojne v Ukrajini, drastičen dvig cen energentov, visoka inflacija in grožnja recesije.

Kljub temu so analize pokazale, da so trendi razvoja turizma in trgov naklonjeni značilnostim destinacije Ptuj. Po drugi strani pa se Ptuj sooča z dolgoročnimi in strukturnimi izzivi, ki izhajajo iz ponudbene strani ptujskega turizma in stanja lokalne skupnosti. V strategiji je ugotovljeno, da trg ni glavni izziv, temveč ponudbena stran destinacije Ptuj.

Nova strategija poudarja potrebo po trajnostni rasti in krepitvi dodane vrednosti ponudbene strani turizma, ki jo zagotavljajo tako javni kot zasebni deležniki. Predlagani razvojni model ptujskega turizma temelji na pospeševanju kakovosti, krepitvi učinkovitega upravljanja in nujni potrebi po relativno obsežnih naložbah v ključno turistično infrastrukturo, ponudbo turističnih storitev ter ureditev in usposobitev atrakcij destinacije.

Vizija in cilji strategije so usmerjeni navznoter, s poudarkom na trajnostni rasti in krepitvi dodane vrednosti. Novi kazalniki in razvojni model z ukrepi močno poudarjajo potrebo po naložbah v ključno turistično infrastrukturo, ponudbo turističnih storitev ter ureditev in usposobitev atrakcij destinacije.

Strategija vključuje šest razvojnih politik, 57 projektov in devet skupin odgovornih nosilcev. Indikativna ocena vrednosti naložb do konca leta 2028 znaša 102,2 milijona EUR. Med najpomembnejšimi ukrepi je projekt “Zgodovinsko mesto Ptuj”, ki predvideva odločno oživitev in ureditev zgodovinskega mestnega jedra.

Pomembno je poudariti, da strategija upošteva interese domačega prebivalstva in si prizadeva za celostni, medsektorski razvoj destinacije, dvig kakovosti življenja domačinov in dodane vrednosti za goste ter ponudnike v turistični dejavnosti.

S sprejetjem te strategije se Ptujčanke in Ptujčani zavezujejo k varovanju in ohranjanju bogate zgodovinske dediščine mesta ter odgovornemu ravnanju do naravne lepote okolice, ki ga obdaja. Ta prelomna strategija bo vodilo za trajnostni razvoj turizma v Mestni občini Ptuj.

Ključne zadeve iz Strategije:

  1. Strategija trajnostnega razvoja in trženja turizma v Mestni občini Ptuj 2023–2028 je strateški razvojni dokument za turizem na območju MO Ptuj.
  2. Ptuj je ena od 37 vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji, ki spada v makro destinacijo “Termalna panonska Slovenija”.
  3. Turizem na Ptuju se sooča s kriznimi razmerami, povezanimi z vojno v Ukrajini, dvigom cen energentov, visoko inflacijo in grožnjami recesije.
  4. Strategija je usmerjena k trajnostni rasti, dodani vrednosti ter razvoju ponudbene strani turizma, ki vključuje javne in zasebne deležnike.
  5. Poudarek je na kakovosti, učinkovitem upravljanju in obsežnih naložbah v ključno turistično infrastrukturo, ponudbo turističnih storitev ter ureditev in usposobitev atrakcij destinacije.
  6. Interesi domačega prebivalstva so enakovredno upoštevani pri načrtovanju ukrepov in naložb.
  7. Strategija vključuje 6 politik (področij ukrepanja), 57 projektov, 9 skupin odgovornih nosilcev in indikativno oceno vrednosti naložb do konca leta 2028 (2030) v obsegu 102,2 milijona EUR.
  8. Največji naložbeni projekt je “Zgodovinsko mesto Ptuj”, ki predvideva oživitev in ureditev zgodovinskega mestnega jedra Ptuja.

Namen strategije je opredeliti in dogovoriti s ključnimi deležniki smer nadaljnjega razvoja Mestne občine Ptuj kot turistične destinacije.

Osnutek Strategije trajnostnega razvoja in trženja turizma v Mestni občini Ptuj 2023–2028

MR