Ptuj kot geografsko središče Spodnjega Podravja potrebuje glas v Ljubljani.  Glas, ki bo slišan.

V četrtek je potekala tiskovna konferenca kandidatke za poslanko Državnega zbora na listi stranke SDS na Ptuju, Nuše Vrabl Ferenčič.

 

Objavljamo celoten nagovor Nuše Vrabl Ferenčič.

Ptuj je pomembno središče Spodnjega Podravja. Ponaša se z štirimi muzejskimi zbirkami nacionalnega pomena, pustnim karnevalom, 770 let staro vinsko tradicijo, slikovitim srednjeveškim mestnim jedrom in gradom, na katerem smo se srečali danes. Je mesto z bogato kulturno dediščino in termalno ponudbo. Ima nekaj stabilnih gospodarskih subjektov, ki zaposlujejo nekaj tisoč ljudi.

Občani Ptuja in bližnje okolice si zaslužijo glas v Ljubljani. Aktivni glas, ki bo povabil vse deležnike, ki ustvarjajo pogoje bivanja, dela in življenja v tem delu naše države. Imamo edinstvene naravne danosti, ki pa niso izkoriščene, ker so bile v preteklosti zanemarjene in v predal dane priložnosti ustvarjanja in sodelovanja.

Aprilske parlamentarne volitve so pomembne, to slišimo pogosto, mogoče postaja že obrabljena fraza, a ni brez pomena in ima svojo težo.

2 leti nazaj je odstopil prejšnji premier in je nastopila sedanja vlada, ki jo vodi naša stranka.

Zadeve so se začele spreminjati. In spreminjajo se na bolje. Četudi se vsi s tem ne strinjajo, rezultati nam tako kažejo in tudi nadaljnji projekti, ki jih ima vlada pripravljene, nam to zagotavljajo.

Kljub izredno težki in nepričakovani situaciji – epidemija corona virusa je naša država uspela z vsemi PKP ukrepi, ki jih je bilo vsega skupaj 10, zajeziti epidemijo in normalizirati življenje, ki ga danes živimo. Vendar, virus je še vedno med nami in previdnost je še vedno potrebna.

Kljub soočanju z epidemijo sta vlada in DZ v teh 2 letih sprejela nekaj pomembnih zakonov, ki so in bodo bistveno vplivani na kvaliteto naših življenj.

Prvi je novela Zakon o dohodnini. Ta zakon je prinesel ljudem finančne učinke, ki bodo vidni že prihodnji mesec. Naj omenim samo bistvene pozitivne učinke; kot je oprostitev plačila dohodnine od družinske pokojnine, enako pri izplačilih iz šolskega sklada, sprememba davčne odmere za poslovno uspešnost, za zaposlovanje mladih, ki se zaposlujejo prvič, spremembe pri donacijah v vrhunski šport, znižanje % mere za oddajo nepremičnega  premoženja v najem in še bil lahko naštevala. Vse to ni samo zakon na papirju, temveč daje direktne učinke ljudem.

Drugi, je dolgo pričakovani zakon o dolgotrajni oskrbi. 20 let je trajal sprejem tega zakona. Vemo, da je dolgotrajna oskrba izrednega pomena za našo družbo, kajti število starostnikov narašča in ureditev tega področja je nujno potrebna. 18 investicij v višini 93 milijonov € je vloženih na tem področju. Tudi v Žabjaku smo položili temelji kamen za izgradnjo novega kompleksa v okviru Doma upokojencev Ptuj v vrednosti 12 milijonov €, seveda prav tako z državnim sofinanciranjem.

Naslednji je zakon o debirokratizaciji. Slovenija se duši v predpisih. Zaradi namnožitve predpisov je Slovenija postala zelo toga in kompleksna v svojem delovanju. Upravljanje povzroča predolge in zapletene postopke in srečujemo se z nezadovoljstvom deležnikov sistema. Z zakonom o debirokratizaciji je bila začrtana pot, s katero bodo postopki postali prožnejši, krajši in posledično imeli večjo učinkovitost za ljudi. Sistem je potrebno prilagoditi potrebam in zahtevam ljudi in ne obratno.

Mi na vzhodu Slovenije še bolj kot drugje čutimo centralizem, ki se je vzpovstavil tekom samostojne Slovenije. Čutimo ga skozi pomanjkanje državnih institucij v naši regiji in seveda s pomanjkanjem delovnih mest s tega segmenta zaposlovanja. To posledično pomeni, da se veliko naših občanov in občank dnevno vozi na delo v centralno Slovenijo. Še huje pa, da se jih veliko vozi na delo v sosednjo državo Avstrijo. Naša stranka si je v svoj program zapisala decentralizacijo Slovenije. Razpršiti državne organe po vsem mestih Slovenije in tako omočiti tudi razpršenost delovnih mest.

Vlada je z vrsto ukrepov v času epidemije in po njej uspela doseči gospodarsko rast, ki je ena najvišjih  in sicer znaša 8,1 %. V sled temu so bili sprejeti zakoni, ki bodo to omogočali še naprej. Sprejeta je bila novela o spodbujanju investicij.

Ruski napad na suverenost Ukrajine je povzročil dodatno negotovo stanje na področju energentov. Že lani smo se soočali s zvišanjem cen le teh. Vlada je takoj pristopila k reševanju tega problema in sprejela vrsto ukrepov za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu v višini 70 milijonov €. V mesecu marcu so bile nižje položnice že prvi vidni ukrep.  Najšibkejšemu delu prebivalstva pa bo namenila še 150 € enkratnega dodatka, le izpolniti je potrebno obrazec in ga na ZPIZ oddati do 31 marca.

Zaradi nihanj cen in motenj na trgu z naftnimi derivati je vlada sprejela še uredbo o določitvi cen določenih naftnih derivatov in za 30 dni določila ceni bencina in dizelskega goriva, da se umiri dogajanje na trgu v korist državljanov in gospodarstva.

Vlada je sprejela ukrepe, s katerimi se je približala mladim in mladim družinam. Med njimi naj izpostavim samo nekatere, kot so npr. vrtec za drugega otroka brezplačno, zvišan starševski dodatek, izplačilo 500 € ob rojstvu otroka, zvišan dodatek za izgubljeni dohodek staršev otrok s posebnimi potrebami. V okviru investicijskega programa v izobraževanje (razpisanih 126 projektov) je samo za šole in vrtce namenjenih 114, 7 milijonov €.

UKC Maribor bo dobil novo in prepotrebno onkologijo. Bolnišnice po Sloveniji so in bodo deležne državnih in evropskih sredstev. Temu sledi tudi naša Splošna bolnišnica Ptuj. Končno se je tudi pri nas premaknilo z mrtve točke spisanih papirjev in urgentni center naše bolnišnice v vrednosti 4,4 milijona € bo v prihajajočih mesecih zaživel v realnosti. Pomemben premik na področju zagotavljanja zdravstvene oskrbe na Spodnjem Podravju, kar bo omogočilo ohranitev statusa regijske bolnice in  njenega nadaljnjega razvoja. Nadgradnja urgentnega centra se bo nadaljevala, kajti načrti in tudi predvidena finančna sredstva so že v planih.

Trenutno se po Sloveniji izvajajo številne investicije, po grobi oceni jih čez 1000. Slovenija si je izpogajala 12 milijard € evropskih sredstev za razvoj in investicije. Počrpali smo kar 73 % razpoložljivih evropskih sredstev. EOCD nas je uvrstila na drugo mesto med državami, ki so najbolje obvladale gospodarsko krizo in imamo rekordno visoko zaposlenost po letu 2008.

Kot kandidatka stranke, ki vodi sedanjo vlado, sem zdaj nanizala v zelo grobem orisu, kaj vse se je v teh 2 letih naredilo. V tem času so se postavili tudi temelji in načrti za nadaljnje delo.

Kot članica mestnega sveta Mestne občine Ptuj sem se spoznala z lokalno problematiko in potrebami Ptuja. Ptuj kot geografsko središče Spodnjega Podravja potrebuje glas v Ljubljani.  Glas, ki bo slišan. Želela bi, da se na Ptuju zaostali projekti in zatečene zadeve premaknejo iz dolgoletnega spanca ter začnejo urejevati. Še vedno nismo dovolj naredili za prometno pretočnost. Ptujska obvoznica je potrebno zbuditi. Občani ormoške ceste in Spuhlje se dušijo v tovornjakih in sosednje občine bodo s svojo angažiranostjo in delom na hitri cesti, le to pripeljale do naše občinske meje. Cestna infrastruktura potrebuje sodelovanje države in h temu bo potrebno pristopiti urgentno. Končno določiti traso in pričeti z izgradnjo ptujske obvoznice. Slovenje goriška cesta se je končno premaknila v gradbišče.

Žitnica, katere obnova je ocenjena v višini 4,5 milijona € je umeščena v Nacionalni program kulture 2022-2029 , kar nam zagotavlja njeno obnovo in nadaljnjo vizijo arheologije in zgodovinskega turizma na Ptuju.

Kot poslanka si želim biti vezni – povezovalni člen med lokalno oblastjo in centrom v Ljubljani. Želim prevezati ljudi in institucije in tako omogočiti razvoj in napredek na področjih, ki bodo imeli za posledico boljše pogoje za bivanje naših občanov Ptuja in Spodnjega Podravja. Želim, da Ptuj ostane mesto v katerem bodo mladi želeli ostali in delati, za kar potrebujemo gospodarski razvoj in naravnanost v ustvarjanje novih delovnih mest.

Ob koncu predstavitve bi se zahvalila matičnemu Ptujskemu odboru in občinskemu odboru Hajdina za ponovno zaupanje, ki sta mi ga izkazala s podporo h moji kandidaturi na poslanko. Leta 2018, ko sem kandidirala prvič sem orala ledino volilne kampanje. Odličen uspeh je bil podpora, da kandidiram še enkrat. Tokrat še bolj odločna in v cilju za zmago, za izvolitev v državni zbor.

V čevlje poslanke stopam v prepričanju, da lahko s svojim znanjem in izkušnjami pozitivno doprinesem h njeni vsebini.

Zato dragi volivci in volivke, Slovenija je na pomembni, če ne odločilni prelomnici svoje poti. Potrebuje močne in sposobne ljudi, ki bomo znali popeljati našo deželo po poti razvoja naprej.     Vizija je, Slovenijo popeljati v tehnološko visoko razvito državo, z nadpovprečnim standardom, pravičnim sistemom in vitko decentralizirano državno upravo in od vas je odvisno kakšna bo njena usoda.