Ptuj korak bližje urgentnemu centru?

ptuj, urgentni center, občine, spodnje_podravje, pismo_o nameri

S podpisom pisma o nameni zagotovljena podpora občin Spodnjega Podravja

Izgradnja urgentnega centra na Ptuju je bila ena od osrednjih točk ponedeljkovega kolegija županov Spodnjega Podravja, na kateri so se župani tudi dogovorili, da bodo lokalne skupnosti aktivno pristopili k zbiranju potrebnega sofinancerskega deleža Splošne bolnišnice Ptuj ter zagotovile manjkajoča sredstva v proračunih za leto 2018. Župani občin UE Ptuj in UE Ormož bodo v skladu s soglasno sprejetim sklepom na 12. redni seji Kolegija županov Spodnjega Podravja podpisali pismo o nameri sofinanciranja izgradnje urgentnega centra na Ptuju.

Podpisano pismo o nameri je podlaga za pripravo konzorcijske pogodbe, v kateri bodo natančno opredeljena manjkajoča sredstva, razdelilnik po občinah glede na število prebivalcev in pravna podlaga oziroma način financiranja.

Poročali smo že, da je izgradnja urgentnega centra na Ptuju zelo pomembna za najmanj 140.000 prebivalcev Spodnjega Podravja, s čimer bi zagotavljali ustrezno kakovost nujne zdravstvene oskrbe, kot so je deležni prebivalci v drugih slovenskih regijah. Na Ministrstvu za zdravje so že potekali sestanki, kjer je vodstvo MO Ptuj skupaj s predstavniki Splošne bolnišnice (SB) dr. Jožeta Potrča Ptuj podalo zahtevo, da se Ptuja in celotne regije Spodnje Podravje ne sme pustiti praznih rok ter izpustiti iz mreže urgentnih centrov po Sloveniji.

Sestanek na Direktoratu za zdravstveno ekonomiko

Župan MO Ptuj Miran Senčar pa se je v torek s predstavniki Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča, z direktorjem Splošne bolnice Ptuj Andrejem Levaničem, predsednico sveta zavoda Sonjo Žibrat, vodjem upravno tehničnih dejavnosti Splošne bolnice Ptuj Aleksandrom Vodo, sestal z Tomažem Glažarjem, direktorjem Direktorata za zdravstveno ekonomiko. Slednjemu so predložili dejstvo, da je SB Ptuj zagotovila lastna sredstva in s tem izničila edini izgovor ministrstva, da se urgentni center na Ptuju ne realizira.

Razpis za izgradnjo Urgentnega centra Ptuj lahko pričakujemo konec letošnjega ali v začetku naslednjega leta

Tomažu Glažarju je delegacija prenesla informacijo, da je Splošna bolnica Ptuj skupaj z donacijami lokalnega gospodarstva in po odločitvi vseh županov Spodnjega Podravja zagotovila lastni delež za izgradnjo urgentnega centra Ptuj in prostorov za novi kirurški blok. Kot so sporočili iz Mestne hiše na Ptuju, je Tomaž Glažar zagotovil, da sedaj ovir za gradnjo ni več, da je potrebno opraviti še formalnosti prenosa zemljišč, pridobiti pisno zagotovilo županov v obliki konzorcijske pogodbe ter manjšega popravka novelacije IP in potem se lahko pristopi k razpisu za gradnjo.

Tudi na Ministrstvu za zdravje so zagotovili, da je s tem finančna konstrukcija projekta zaključena, vendar želijo še pisno zagotovilo za to. To jim bo poslano v obliki konzorcijske pogodbe, ki jo bodo podpisale občine Spodnjega Podravja, te pa bodo prav tako zagotovile sredstva v svojih proračunih za leto 2018. Občine bodo tudi našle pravo pravno podlago za prenos sredstev. Po recenziji novelacije investicijskega programa je investicija vredna 3,3 milijona EUR: 820.000 EUR zagotovi SB Ptuj, preostali delež pa država. Ministrstvo je zagotovilo, da se bodo rezervirana sredstva prenesla v proračun za leto 2018. Razpis za gradnjo lahko tako pričakujemo konec leta 2017 ali v začetku leta 2018.

Miran Senčar, župan Mestne občine Ptuj: »Direktorju Direktorata za zdravstveno ekonomiko sem povedal, da župani Spodnjega Podravja niso zadovoljni, so celo ogorčeni, da morajo samo prebivalci Spodnjega Podravja zagotavljati finančna sredstva za izgradnjo urgentnega centra na Ptuju. Vendar smo to storili, ker gradnje tako pomembnega objekta ne želimo prepustiti naključju. Našim občanom želimo zagotoviti enako zdravstveno oskrbo in enake možnosti preživetja, kot jih imajo ostali prebivalci Slovenije. Velika zahvala gre tudi lokalnemu gospodarstvu z družbami Talum, Perutnina Ptuj in Finakos na čelu, ki so sprožile dobrodelno akcijo zbiranja sredstev za zagotovitev lastnega deleža bolnišnice, ter vsem podjetjem in posameznikom, ki so se pridružili tej akciji. Do sedaj so zbrali več kot 250.000 evrov.«

TM, MO Ptuj