Prvomajski kresovi na obzorju: Upoštevajte varnostna navodila in preprečite nesreče

Kmalu bodo zagoreli tudi kresovi. Foto: TM

Kmalu bodo po Sloveniji zagoreli kresovi, ki že tradicionalno predstavljajo družabni in kulturni dogodek na predvečer prvega maja. Vendar pa kurjenje kresov lahko predstavlja tudi nevarnost za nastanek požarov, zato je nujno upoštevati varnostne ukrepe.

 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je podala koristna navodila, ki naj bi jih upoštevali pri kurjenju kresov. Med njimi so čiščenje prostora okoli kurišča, zagotovitev nadzora polnoletne osebe, prekinitev kurjenja ob vetrovnem vremenu ter prepoved uporabe nevarnih snovi.

Na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti zagotovljeni ustrezni ukrepi, predvsem požarna straža, ki jo lahko izvajajo le gasilci. Če kres povzroči požar, je treba takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112.

V primeru razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti je kurjenje kresov prepovedano. Dodatne zahteve in omejitve lahko določajo lokalne skupnosti ter predpisi o gozdovih in zavarovanih območjih.

Pomembno je, da se pristojni pred začetkom aktivnosti za izvedbo kresovanja seznanijo z vsemi predpisi, omejitvami in pristojnostmi ter jih upoštevajo tudi, če kurite kres izven naravnega okolja.

MR