PROTI POLITIZACIJI RTV

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija določa predčasno prenehanje mandatov dosedanjim članom Programskega sveta in Nadzornega sveta RTV Slovenije. Edini namen sprememb zakona je takojšen prevzem organov upravljanja RTV Slovenija in s tem podreditev javnega zavoda RTV Slovenija vladajoči politiki.

Državni zbor je 14. 7. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija. Zakon je državni zbor obravnaval po nujnem postopku, ki je predpisan za sprejem zakona zaradi interesov varnosti ali obrambe države ali zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države. Civilna družba in vse inštitucije, ki imajo običajno možnost predstaviti svoje stališče na zakon, so bile iz postopka prav zaradi nujnosti sprejemanja popolnoma izločene.

S spremembo organa odločanja si želijo v Golobovi koaliciji dodatno politično podrediti RTV

Slika

Javni zavod naj bi po spremembah zakona vodila in upravljala uprava, ki bi jo sestavljali štirje člani, vodil pa bi jo predsednik uprave. En član uprave bi bil delavski direktor. Obstoječim mestom direktorjev radia in televizije pa bi dodali mesto direktorja digitalnih vsebin.

Veliko moč odločanja na RTV bi torej dobile nevladne organizacije, ki nimajo z RTV ničesar skupnega, medtem pa bi s spremembami zakona ukinili, da bi v organih RTV sodelovali predstavniki poslušalcev in gledalcev, ki smo tudi tisti, ki prek prisilnega prispevka RTV financiramo.

Zakaj je zakon škodljiv:

  • ker se s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija nepremišljeno uvaja nov organ upravljanja in nadzora, ki pod krinko depolitizacije ukinja Programski in Nadzorni svet, ki zagotavlja nepristranskost in uravnoteženost;
  • ker se s sprejemom zakon po nujnem postopku onemogoča javnosti in zainteresiranim deležnikom, da dajejo svoja stališča, ideje, predloge in pobude;
  • ker se s sprejemom zakona po nujnem postopku zlorablja postopek za doseganje političnih ciljev vladajoče koalicije, ki skupaj z nekaterimi sindikati že dlje časa načrtuje politični prevzem javnega zavoda RTV Slovenija;
  • ker s tem ne zagotavlja spoštovanja načela resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij;
  • ker s tem ne zagotavlja spoštovanja človekove osebnosti in dostojanstva, načela uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma, kot bi kot bi javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena moral.

Ker gre za pomembna vprašanja, ki terjajo širše soglasje o tem, na kakšen način bo delovala javna Radiotelevizija Slovenija z vidika spoštovanja načela resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij, spoštovanja človekove osebnosti in dostojanstva načela uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma je pomembno, da se o predlaganih rešitvah delovanja Radiotelevizije Slovenija državljanke in državljani odločimo na referendumu. Gre namreč za vprašanja, ki neposredno vplivajo na delovanje naše družbe, kot tudi za konkreten poseg v položaj in vsakdanje življenje mnogih ljudi.

Kje in kako lahko oddam podpis?

Podpis lahko oddamo na več načinov. Lahko osebno na UE in Krajevnih uradih in overjen podpis oddamo na eni izmed stojnic, kjer zbirajo ovejene podpise (pred stavbo UE ali Krajevnih uradov) ali pa jih pošljete na naslov:

Slovenska demokratska stranka

Trstenjakova 8

1000 Ljubljana

Če imate pa digitalni podpis pa lahko to storite iz svojega naslonjača. Za podpis podpore preko e-Uprave kliknite le na spodnje povezave, ki vas bodo pripeljale neposredno na stran za podpis referendumske pobude. Pogoj za podpis preko e-Uprave je digitalno potrdilo (SIGEN-CA, POŠTA CA, AC NLB in Halcom CA).

PROTI BOHOTENJU BIROKRACIJE – za referendum o zakonu, ki nepremišljeno povečuje število ministrstev iz 17 na 20n zagotavlja neizvoljenim politikom funkcije. Več o Zakonu o Vladi Republike Slovenije

PROTI POLITIZACIJI RTV – za referendum o zakonu, ki RTV podreja vladajoči politiki. Več o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija

PROTI UKINITVI DOLGOTRAJNE OSKRBE – za referendum o zakonu, ki ukinja izvajanje dolgotrajne oskrbe. Več o Zakonu o dolgotrajni oskrbi

Vir: sds.si

Preberite še:

Ogroženi niso samo starejši, ampak tudi že zagotovljena evropska sredstva

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

Aktivno zbiranje podpisov za referendume

Kako oddati podpis podpore referendumom

 

MR