Proti bohotenju birokracije

Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije nepremišljeno povečuje število ministrstev iz 17 na 20, kar posledično pomeni višje stroške in breme za davkoplačevalke in davkoplačevalce. Novela Zakona o Vladi Republike Slovenije dokazuje, da so za vlado Roberta Goloba prioriteta funkcionarski stolčki, saj želijo z večjim številom ministrstev, zagotoviti službe neizvoljenim politikom.

 

Državni zbor je 22. 6. 2022 sprejel Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije, s katerim se povečuje število ministrstev iz 17 na 20, ter se umetno deli, združuje in prenaša posamezna področja, za katera so ministrstva zadolžena. 

Smiselnih zaokrožitev področij po spremembi zakona praktično ni. Edina smiselna je združitev kohezijske politike in regionalnega razvoja, ki pa ostaja na pol poti, saj lokalno samoupravo pušča v drugem ministrstvu, načrt za okrevanje pa v tretjem. Smiselna bi bila združitev vseh področij in istočasno ukinitev Ministrstva za javno upravo, ki po prehodu posameznih področij postaja vsebinsko prazen in nepotreben. Smiselno bi bilo torej krčenje števila ministrstev, ne pa povečevanje. Iz predloga zakona in iz javnih objav ob tem, kdo vse bi zasedel ministrske funkcije na novoustanovljenih resorjih, je jasno le, da je treba neizvoljenim politikom zagotoviti dobro plačana delovna mesta.

Po kreativnosti posebej izstopa Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki si ga je izboril Luka Mesec, predsednik stranke, ki se je komaj prebila v parlament. Kaj vse je koalicija Roberta Goloba umetno stlačila v novo ministrstvo, ki je svetovni unikat?

  • dolgotrajno oskrbo, oskrbo starejših so pustili na področju sociale,
  • zemljiško in stanovanjsko politiko,
  • razvijanje in promocijo modelov lastništva zaposlenih in participativnega upravljanja v podjetjih,
  • udeležbo delavcev pri dobičku ter ostalih t. i. politik ekonomske demokracije.

Novoustanovljeni resor bi se torej po sprejeti noveli zakona ukvarjal z vsem po malo, kar ne bi prineslo nobene učinkovitosti, temveč le večjo možnost nastanka nesoglasij, vztrajnega pregovarjanja glede delitve pristojnosti in zmede.

Naj spomnimo, da so vladne ekipe v zgodovini Slovenije doslej bile različno številčne. Tako smo, na primer, v mandatu 2004–2008 imeli 12 ministrstev, v mandatu v letu 2012 pa le dobrih 11. Brez pretiravanja lahko rečemo, da je najbolj vitka in najbolj operativna vlada bila 10. slovenska vlada, ki jo je vodil Janez Janša. Imela je 11 ministrov in ministrico brez resorja, ki je vodila Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Torej, državo lahko vodi skoraj polovico manjša ekipa, kot pa jo želi aktualna Golobova ekipa.

Slika

Golob in predstavniki njegove koalicije so v obrazložitvi sprememb zakona o vladi navedli, da bo zaradi povečanja števila ministrstev Vlada RS bolj odzivna in bolj operativna. Se tudi vam zdi, da lahko več vpletenih zagotavlja večjo učinkovitost? Ob tem se zagotovo tudi zastavlja vprašanje, ali lahko v Švici z 8 milijoni prebivalcev, kjer imajo sedem ministrstev, rečemo, da niso operativni in učinkoviti? Ali pa Švedska, Madžarska, ki jih imata 11. Avstrija, Bolgarija 12 ministrstev. Nizozemska, Grčija, Finska, Belgija 13. Gre za države z nekaj milijoni prebivalcev, med 6 in 10, torej štirikrat, trikrat več, kot jih ima Slovenija.

Slika

Aktualni minister za delo, in bodoči za solidarno prihodnost, če bo zakon o vladi sprejet Luka Mesec je ob svojem zaslišanju za ministra povedal, da pričakuje, da bo eno leto izgubil samo s tem, da bo vzpostavil ministrstvo.

To je le še en razlog, zakaj noveli zakona o vladi v Slovenski demokratski stranki nasprotujemo. Nova ministrstva bodo zahtevala eno leto usklajevanj, novih sistemizacij, urejanja prostora, zaposlitev in še mnogo drugih stvari, ki so potrebne za vzpostavitev ministrstva.  Prej kot o učinkovitosti, bi lahko govorili o enem letu mrtvega teka.

Naštejemo pa lahko še več razlogov, zakaj je novela zakona o vladi absurdna in nepotrebna.

  • Nepremišljeno povečevanje število ministrstev iz 17 na 20, pomeni višje stroške in breme za davkoplačevalke in davkoplačevalce, zato ne drži navedba Roberta Goloba in koalicije, da zakon nima finančnih posledic na državni proračun in druga javno finančna sredstva;
  • ker predlagano število ministrstev ne sledi mednarodni ureditvi držav, ki so navedene v obrazložitvi zakona (Republika Slovenija bi bila v primeru sprejetja novele absolutni rekorder po številu ministrstev v Evropski uniji);
  • ker tako oblikovano in povečano število ministrstev ne prinaša učinkovitosti, temveč le večjo možnost nastanka nesoglasij;
  • ker številčnost ministrstev prinaša še več birokracije v državi, ki se že tako ali tako duši pod grmado različnih predpisov;
  • ker je takšen zakon tudi na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora sporen z vidika pravne varnosti, ki zahteva notranjo skladnost, jasnost, preglednost in konsistentnost pravnega sistema.

S predlagano novelo zakona o vladi bomo torej postali absolutni rekorderji, vendar v negativnem smislu. Dejstvo je, da tako povečano število ministrstev in tako umetno deljeni resorji ne bodo pripomogli k učinkovitemu, operativnemu in odgovornemu delu vlade, ki bo potrebno v obdobju, ki je pred nami.

Še več, delovna področja dosedanjih vlad so bila oblikovana na temelju programa oziroma koalicijske pogodbe, ki so si ga zastavile stranke koalicije, pri tokratni pa tega ni. Koalicijska pogodba je mrtva črka na papirju, ki je sama sebi namen.

Zgovoren je pogled na število ministrstev dosedanjih vlad v Republiki Sloveniji:

Slika

Kje in kako lahko oddam podpis?

Podpis lahko oddamo na več načinov. Lahko osebno na UE in Krajevnih uradih in overjen podpis oddamo na eni izmed stojnic, kjer zbirajo ovejene podpise (pred stavbo UE ali Krajevnih uradov) ali pa jih pošljete na naslov:

Slovenska demokratska stranka

Trstenjakova 8

1000 Ljubljana

Če imate pa digitalni podpis pa lahko to storite iz svojega naslonjača. Za podpis podpore preko e-Uprave kliknite le na spodnje povezave, ki vas bodo pripeljale neposredno na stran za podpis referendumske pobude. Pogoj za podpis preko e-Uprave je digitalno potrdilo (SIGEN-CA, POŠTA CA, AC NLB in Halcom CA).

PROTI BOHOTENJU BIROKRACIJE – za referendum o zakonu, ki nepremišljeno povečuje število ministrstev iz 17 na 20n zagotavlja neizvoljenim politikom funkcije. Več o Zakonu o Vladi Republike Slovenije

PROTI POLITIZACIJI RTV – za referendum o zakonu, ki RTV podreja vladajoči politiki. Več o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija

PROTI UKINITVI DOLGOTRAJNE OSKRBE – za referendum o zakonu, ki ukinja izvajanje dolgotrajne oskrbe. Več o Zakonu o dolgotrajni oskrbi