Program Evropskega tedna mobilnosti 2023 v Mestni občini Ptuj

Evropski teden mobilnosti je vsakoletni evropski dogodek, ki promovira trajnostno mobilnost in spodbuja lokalne oblasti k uvedbi in promociji trajnostnih prevoznih ukrepov za svoje prebivalce. Mestna občina Ptuj je pripravila raznolik program aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2023 s sloganom “VARČNE POTI”.

 

Povzetek programa v Mestni občini Ptuj:

  1. Kolesarski pohod skozi Arheološki park Poetovio (16. 9. ob 9. uri): Kolesarski ogled kulturne dediščine mesta, ki vključuje obisk različnih arheoloških točk.
  2. Varne šolske poti (18. 9. – 19. 9. od 8.30 do 12. ure): Izobraževalne aktivnosti za učence 4. razredov ptujskih osnovnih šol, ki vključujejo predavanja, predstavitve in praktično izkušnjo prehajanja prometnih poti.
  3. Kolesarski izlet na Mestni vrh (19. 9. ob 16.30): Sceničen kolesarski izlet s postankom v Vinogradniškem muzeju Stara preša.
  4. Otvoritvena vožnja po trasi regionalne kolesarske povezave Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk (20. 9. ob 15.30): Vožnja po novi kolesarski trasi, ki povezuje regijsko središče Ptuj z okoliškimi občinami.
  5. Poligon Kolesarček (20. 9. in 21. 9. od 9. do 13. ure): Preventivno-vzgojni program v cestnem prometu za otroke starejših skupin Vrtca Ptuj.
  6. Ulice otrokom (22. 9. od 9. do 12. ure): Ustvarjalna aktivnost, ki otrokom omogoča risanje s kredami na območju šolskih okolišev.

Vse aktivnosti so usmerjene v promocijo trajnostne mobilnosti, varnosti v prometu ter osveščanje in izobraževanje prebivalcev o pomenu trajnostne mobilnosti za kakovost življenja in okolje. Večina dogodkov tudi opozarja na pomen varnosti in obvezno uporabo čelad med kolesarjenjem. V primeru dežja večina dogodkov odpade. Vse zainteresirane vabijo, da se pridružijo različnim dogodkom in se aktivno vključijo v praznovanje Evropskega tedna mobilnosti v Ptuj.

Program Evropskega tedna mobilnosti 2023_MO Ptuj

MR