Priznanje Jeruzalema kot prestolnice Izraela

Poslanec SDS, Žan Mahnič, je vložil pisno poslansko pobudo, s katero predlaga, da Republika Slovenija prizna Jeruzalem kot prestolnico Izraela in preseli svoje veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem.

 

Mahnič v svoji pobudi poudarja, da bi selitev veleposlaništva pomenila uskladitev diplomatskih odnosov Slovenije z Izraelom, temelječ na izraelskem temeljnem zakonu “Jeruzalem, glavno mesto Izraela” iz leta 1980. S tem bi Slovenija izkazala spoštovanje do izraelske suverenosti in pravice do samoodločbe glede glavnega mesta.

V pobudi je Mahnič navedel več razlogov za ta predlog:

  1. Priznanje realnosti: Jeruzalem je sedež izraelske vlade že od leta 1948 in tam se nahajajo ključne državne institucije, kot so predsedniška rezidenca, parlament (Knesset) in vrhovno sodišče.
  2. Podpora mirovnemu procesu: Priznanje Jeruzalema kot glavnega mesta Izraela bi lahko spodbudilo nov zagon v mirovnem procesu med Izraelci in Palestinci, odstranjevanje ovir v pogajanjih in omogočilo bolj osredotočena in učinkovita pogajanja.
  3. Krepitev dvostranskih odnosov: Ta korak bi okrepil odnose med Slovenijo in Izraelom, predvsem na področjih tehnologije, inovacij in varnosti.
  4. Mednarodni precedensi: Več zavezniških držav, vključno z ZDA, je že priznalo Jeruzalem kot prestolnico Izraela in preselilo svoja veleposlaništva. Nizozemska je nedavno izrazila namero o enakem koraku.

Mahnič meni, da bi priznanje Jeruzalema kot prestolnice in selitev veleposlaništva okrepila dvostranske odnose ter spodbudila večjo gospodarsko, tehnološko in kulturno izmenjavo med državama.

Vlada Republike Slovenije bo zdaj preučila pobudo in se odločila o nadaljnjih korakih glede tega vprašanja.

MR