Primerjamo rezultate

Pomembno je, da razultate obeh vodilnih preteklega mandata primarjamo in si na podalgi dejstev in kazalnikov sami ustvarimo mnenje, komu bomo v nedeljo namenili svoj glas.

Primerjali smo jih po plačah, pokojninah, BDP:

 

2020 – 2022 2018 – 2020
Število brezposelnih 60.534 (marec 2022) 79.841 (januar 2020)
Število zaposlenih 912.606 (januar 2022) 894.229 (januar 2020)
BDP 52.020 mio. EUR 45.864 mio EUR
BDP, na prebivalca 24.678 EUR 23.167 EUR
Povprečnine občinam 647 EUR 573 EUR
Gospodarska rast 8,1 % 3,3 %
Povprečna plača 1.336,82 EUR (december 2021 1.133,50 (december 2019)
Minimalna plača  778,40 (2022) 700,00 (2020)
Povprečna pokojnina 850 EUR 665 EUR
Minimalna pokojnina za polno delovno dobo 653 EUR 538,52 EUR