Prilagoditev pridelave poljščin na klimatske razmere in varovanje tal

dav

Na KGZS Zavodu Ptuj so 25. januarja 2023 izvedli 1. panožni krožek v okviru programa usposabljanja za EIP projekt 16.5 PRILAGODITEV PRIDELAVE POLJŠČIN NA KLIMATSKE SPREMEMBE IN VAROVANJE TAL.

 

Udeležili so se ga vsa partnerska kmetijska gospodarstva in ostali člani partnerstva projekta.Cilji programa usposabljanja so izobraževanje kmetijskih gospodarstev o lastnostih tal, vlogi in pomenu namakanja različnih kultur poljščin z različnimi tehnologijami namakanja, prepoznavanju podnebnih sprememb in pridelave hrane ob sočasnem varovanju tal, voda in naravnega okolja ter upoštevanju ekonomike namakanja.

Predstavljene so bile naslednje vsebine:

1. Pedološke osnove (Tamara Kekec, KGZS Zavod Ptuj)

2. Ekonomika namakanja (prof.dr. Črtomir Rozman, UM FKBV)

3. Osnove pridelave poljščin (Matic Leben, KGZS Zavod Ptuj)

4. Značilnosti vode za namakanje (Marko Černe, KGZS Zavod Ptuj)

Po vsakem predavanju je sledila diskusija, kjer so sodelovali vsi prisotni in bo v korist poteku praktičnega preizkusa projekta in nadaljnjim aktivnostim v projektu.

MR