Moratorij na kredite. Foto: pixabay.com

 

Včeraj je nakazilo 350 eurov temeljnega mesečnega dohodka prejelo preko 32.015 samozaposlenih, kmetov, družbenikov in verskih uslužbencev, ki so do 18. 4. 2020 preko eDavkov vložili izjavo. Skupni znesek izplačil je tako 11.205.250 evrov.

 

Do izplačila mesečnega temeljnega dohodka, so na podlagi  Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, opravičeni vsi, ki so do 18.4. vložili izjavo, da zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Celoten seznam opravičencev je javno objavljen in sicer na naslednji povezavi: seznam upravičencev.

Seznam upravičencev vsebuje podatek o upravičencu, obdobja, za katera se upravičencu izplačuje mesečni temeljni dohodek, ter obdobja, za katera se upravičence oprosti plačila prispevkov za socialno varnost. Znesek mesečnega temeljnega dohodka za marec 2020 znaša 350 evrov, za april in maj pa po 700 evrov.

Še vedno lahko vložite izjavo!

V kolikor ste rok 18.4 zamudili, lahko še vedno vložite izjavo za pridobitev temeljnega dohodka tako za mesec marec, kot za mesec april in maj. Če boste vložili vlogo do 30. aprila boste izplačilo za marec in april prejeli do 10. maja. Če boste vložili vlogo do 31. maja pa boste temeljni dohodek (lahko tudi za vse tri mesece) prejeli do 10. junija 2020.

Oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost

Upravičenci za oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost so oproščeni plačila prispevkov za socialno varnost za mesece marec (od razglasitve epidemije 13. 3.), april in maj 2020. Rok za vložitev izjave za oprostitev prispevkov je do konca meseca za katerega uveljavljajo pravico – razen za mesec marec, ko lahko vložijo tudi do konca aprila.

 

MR