Od danes naprej je kaznivo sprehajanje, ali kakršno koli druženje. V trgovino in po nujnih opravkih lahko gremo izključno SAMI!

V prvi različici omejitve druženja na javnih prostorih je bilo omejeno na 5 oseb. Sedaj so se odločili še za bolj rigorozen ukrep, ki prepoveduje kakršnokoli sprehajanje v paru. Aleš Hojs, minister za notranje zadeve je izjavil, da gre za popolno prepoved druženja na katerihkoli javnih površinah in niti omejitev na 5 oseb več ne velja.

Vlada se je odločila za tak ukrep, ker se prebivalci ne držijo priporočil, da naj ostanejo doma.

Prepoved velja za vsako gibanje in zbiranje na javnih površinah, izjema so dostop do službe, lekarn in bolnišnic ter do najbližje trgovine z živili. V parkih in na zelenicah se lahko sprehajamo, ampak sami.

Uradni list: Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah

1. člen

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2
(COVID-19) se do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepoveduje dostop na javna mesta in površine v Republiki Sloveniji.

V katerih primerih odlog ne velja?

2. člen

Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, s katerimi se zagotavlja delovanje organov države, lokalnih skupnosti in javnih opravil, ki jih izvajajo pristojne službe.

3. člen

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je obupoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb ne glede na določbe 1. člena za posameznike dovoljeno za:
– prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
– opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
– odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
– za varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore,
– dostop do lekarn, trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,
– dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
– dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,
– dostop do zdravstvenih in sanitarnih storitev,
– dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
– dostop do mest za prodajo hrane za živali,
– dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,
– dostop do storitev za nujne primere,
– dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil,
– dostop do bencinskih črpalk,
– dostop do bank in pošt,
– dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,
– dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,
– dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,
– dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme,
– dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin,
– dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev.
Podrobnejšo opredelitev izjem iz tega člena za območje posamezne lokalne skupnosti lahko glede na specifične potrebe v skupnosti opredeli župan s sklepom, ki se javno objavi.

4. člen

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru izjem iz 3. člena dovoljuje tudi:
– skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin,
– skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

Kazni za kršitelje

Predvidene so tudi kazni za kršitelje. Hojs sporoča, da gre pravzaprav za popolno karanteno. Kazni za kršitelje se gibljejo od 70 do 400 evrov. Poraja pa se vprašanje, če imamo dovolj zdravstvenih inšpektorjev, ki bodo zadolženi za sankcioniranje kršiteljev.

Vojska s policijskimi pooblastili

Minister za notranje zadeve, Hojs predlaga tudi da se podeli policijska pooblastila vojski. Kaj bo to pomenilo za državljane še ne vemo, več bo znano tekom dneva.

Za uveljavitev 37a člena Zakona o obrambi določa, da lahko pripadniki Slovenske vojske skupaj s policijo opozarjajo, napotujejo, začasno omejujejo gibanje oseb ter sodelujejo pri obvladovanju skupin in množic.

Za sprejem takega zakona je v državnem zboru potrebna dvotretjinska večina.

DZ