Prepovedani leti ruskih letal v in preko Slovenije

Vlada je sprejela sklep o prepovedi letenja v zračnem prostoru Republike Slovenije zrakoplovom, ki so registrirani v Ruski federaciji in operatorjem s sedežem v Ruski federaciji, ki jim je operativno licenco izdal pristojni organ Ruske federacije.

 

V zvezi s situacijo v Ukrajini je treba sprejeti ukrepe zoper zrakoplove, ki so registrirani v Ruski federaciji in zoper vse operatorje s sedežem v Ruski federaciji, ki jim je operativno licenco izdal pristojni organ Ruske federacije. V ta namen Vlada Republike Slovenije sprejema odločitev, v skladu s prvim odstavkom 11. člena Zakona o letalstvu, da se zagotovi obrambne interese Republike Slovenije v zvezi s trenutno krizo v Ukrajini. Tako Vlada Republike Slovenije prepoveduje letenje v zračnem prostoru Republike Slovenije zrakoplovom, ki so registrirani v Ruski federaciji in operatorjem s sedežem v Ruski federaciji, ki jim je operativno licenco izdal pristojni organ Ruske federacije.

Izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., bo zagotovil, da se ne bodo sprejemali načrti letov za letenje v zračnem prostoru Republike Slovenije. V primeru, da bo vodja zrakoplova takega operatorja želel vstopiti v zračni prostor Republike Slovenije, mu pristojna enota službe zračnega prometa ne bo dovolila vstopa.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in velja do prenehanja razlogov za izdajo tega sklepa, o čemer bo Vlada Republike Slovenije nemudoma obvestila Ministrstvo za infrastrukturo, Javno podjetje Kontrolo zračnega prometa Slovenije, d. o. o., kot izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa, nadzorni organ Javno agencijo za civilno letalstvo Republike Slovenije, ter Ministrstvo za obrambo.

Informacijo o prepovedi letenja v zračnem prostoru Republike Slovenije zrakoplovom, ki so registrirani v Ruski federaciji in operatorjem s sedežem v Ruski federaciji, ki jim je operativno licenco izdal pristojni organ Ruske federacije na predlog Ministrstva za infrastrukturo objavi Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., kot izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa, na način, ki je običajen v letalstvu, to je s sporočilom NOTAM (sporočilo za letalce, ang. notice to airmen).

Pridružite se skupini in glasujte koga boste volili na naslednjih volitvah in v kakšni Sloveniji želite živeti:

POVEZAVA

Preberite še:

Ti prizori vas ne bodo pustili ravnodušne

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

“Pišem iz bombnega zaklonišča v kleti svoje hiše v središču mesta…

Slovenija pomaga Ukrajini

 

MR