Prenova zdravstvenega sistema: Prazne obljube ali resnična rešitev?

Stanje v slovenskem zdravstvu je zaskrbljujoče, čakalne vrste so daljše, dostopnost do zdravstvenih storitev pa se zdi vedno bolj nedosegljiva. Poslanec Jožef Lenart je zastavil vprašanja ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu glede slabih razmer v slovenskem zdravstvenem sistemu, ki se zdijo nerešljive kljub preteklim obljubam o prenovi.

 

V pisnem poslanskem vprašanju je Lenart izpostavil problematiko pacientov brez osebnega zdravnika, omejenega dostopa do specialistov, čakalnih vrst, in nesprejemljivih časovnih okvirov za obravnavo pacientov. Prav tako je opozoril na izjave člana Strateškega sveta za zdravstvo, mag. Dorjana Marušiča, ki meni, da povečanje finančnih sredstev za zdravstvo ne bo rešilo problema čakalnih vrst, temveč se mora rešitev iskati v varnosti in kakovosti storitev.

Poslanec Lenart je postavil več vprašanj, med drugim o pravičnejšem nagrajevanju zaposlenih v zdravstvu, večji variabilnosti plač glede na kakovost in učinkovitost, ter ureditvi financiranja zdravstvenega sistema s poudarkom na dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju.

Nedavno ustanovljeni Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, ki naj bi zagotavljal boljše načrtovanje, vodenje in nadzor nad izvedbo investicij v javne zdravstvene zavode, se sooča s kritikami zaradi slabega nadzora nad investicijami v zdravstveno infrastrukturo. Poslanec Lenart se sklicuje na članek, objavljen na portalu Necenzurirano, ki poroča, da sta dve gradbeni podjetji, Kolektor Koling in Medicoengineering, v zadnjem času osvojila vse razpise za gradnje v zdravstvu.

Vprašanje ostaja, ali bo slovenski zdravstveni sistem deležen resnične prenove, ki bo prinesla izboljšave v kakovosti in dostopnosti zdravstvenih storitev, ali pa bodo obljube ministrstva za zdravje ostale le prazne besede.

MR