“PRELOMNO: Andrej Kosi predlaga: Država naj prevzame plačilo prevoza za učence s posebnimi potrebami!”

Poslanec DZ RS, Andrej Kosi

Stroški vrtca in javnega šolskega prevoza na primarni ravni se vse bolj kažejo kot breme občinskih proračunov. Država bi lahko ta pritisk nekoliko zmanjšala, če bi prevzela ali sofinancirala stroške prevoza za otroke s posebnimi potrebami, je predlagal poslanec SDS Andrej Kosi.

Kosi je naslovil svoje pisno poslansko vprašanje ministru za vzgojo in izobraževanje, dr. Darju Feldu, kjer je izrazil zaskrbljenost nad rastočimi stroški, ki jih občine nosijo za šolski prevoz učencev s posebnimi potrebami.

Občine vsako leto prevzemajo vedno več nalog, med katerimi je tudi organizacija in plačilo šolskega prevoza za učence s posebnimi potrebami. Ti stroški so lahko občutno visoki, zlasti za občine, ki so bolj oddaljene od mestnih središč in imajo večje število otrok s posebnimi potrebami. Ta situacija občinske proračune močno obremenjuje, kar zmanjšuje njihova sredstva za investicije in vzdrževanje.

Stroški vrtca in šolski prevoz na primarni ravni so glavne postavke v občinskih proračunih. Kosi predlaga, da bi država prevzela ali sofinancirala stroške prevoza za učence s posebnimi potrebami, kar bi nekoliko razbremenilo občinske proračune.

Kosi zastavlja naslednja vprašanja:

  1. Ali na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podpirate idejo, da bi država prevzela ali sofinancirala stroške prevoza za učence s posebnimi potrebami?
  2. Če je odgovor pritrdilen, kdaj nameravate predlagati takšno spremembo vladi?

MR