Preko 7,6 milijona eurov za kolesarske steze okoli Ptuja

Spodbujamo trajnostno mobilnost: 8,3 milijona evrov evropskih sredstev za kolesarke povezave širom Slovenije

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekte »DRR-Ptuj-Markovci-Gorišnica«, »DRR-Ptuj-Juršinci«, »Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah«, »DRR – Regionalna kolesarska povezava Novo mesto-Straža«, »DRR – Destrnik-Ptuj«, »Kolesarska povezava Radelj ob Dravi z naseljem Vas«, »DRR Kungota-Maribor« in »DRR Regionalna kolesarska povezava Črnomelj-Kanižarica«. Skupna vrednost omenjenih projektov je 17,7 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 8,3 milijona evrov.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta »DRR-Ptuj-Markovci-Gorišnica«, znaša 3,5 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 1,6 milijona evrov. Upravičenke do finančnega prispevka Mestna občina Ptuj, Občina Markovci in Občina Gorišnica bodo zgradile 10,7 kilometra regionalne kolesarske povezave. S tem bo zagotovljena dnevna mobilnost med Ptujem kot regijskim središčem z izobraževalnimi, upravnimi in storitvenimi dejavnostmi z zalednimi gravitacijskimi naselji in sosednjima občinama.

 

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta »DRR-Ptuj-Juršinci«, znaša skoraj 3,4 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,7 milijona evrov. Mestna občina Ptuj in Občina Juršinci bosta zgradili regionalno kolesarsko povezavo, ki bo povezala omenjeni občini. Natančneje, predvidenih je 11 kilometrov kolesarske povezave, od tega bo 8,1 kilometra na novo vzpostavljene. Smiselna, varna in udobna kolesarska povezava bo zagotavljala povezavo središčnega mestnega naselja Ptuj s sosednjo občino, iz katere potekajo dnevne migracije v središče regionalnega pomena.

 

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta »DRR –  Destrnik-Ptuj«, znaša 735 tisoč evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 306 tisoč evrov. Občina Destrnik bo v okviru projekta na novo zgradila dobra dva kilometra kolesarske povezave, ki bo povezala naselja v Občini Destrnik z Mestno občino Ptuj, celotna skupna dolžina kolesarske povezave pa bo znašala skoraj pet kilometrov. Projekt kolesarske povezave Ptuj-Destrnik je sicer del državne kolesarske mreže in regionalne kolesarske povezave Trate-Lenart-Ptuj.

 

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta »Kolesarska povezava Radelj ob Dravi z naseljem Vas«, znaša 783 tisoč evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 327 tisoč evrov. Občina Radlje ob Dravi bo v okviru projekta zagotovila 2,5 kilometra neprekinjene, varne in udobne kolesarske povezave med naseljema Radlje ob Dravi in Vas, od tega bo novogradnje okrog 1,5 kilometra. Povezava bo omogočila nadaljnje povezovanje občin v Dravski dolini z varno kolesarsko povezavo v smeri Občine Podvelka ter razvoj zelenega turizma.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta »DRR Kungota-Maribor«, znaša skoraj 2,4 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 1,1 milijona evrov. Upravičenki do finančnega prispevka, občini Kungota in Pesnica, bosta v okviru projekta uredili kolesarsko povezavo Kungota-Maribor, ki bo ob zaključku dolga skoraj 5,7 kilometra in ki bo povezala omenjeni občini s štajersko prestolnico. Projekt, ki bo izboljšal varnost kolesarjev, se bo začel izvajati predvidoma konec letošnjega leta, zaključen pa bo do konca leta 2023.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta »Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah«, znaša skoraj 2,3 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 1,3 milijona evrov. V okviru projekta bo Občina Trbovlje uredila 6,4 kilometra kolesarske povezave, ki bo z navezavo na že zgrajeno infrastrukturo povezala celotno dolino. Ker bo potekala od železniške postaje na jugu do Gabrskega na severu, bo povezovala celotno mesto in omogočala dnevno migracijo občanov tako na poti v službo kot po vsakodnevnih opravkih. Pri tem bo na novo zgrajenih skoraj dva kilometra ločenih kolesarskih površin, postavili pa bodo tudi tri dodatne nadstrešnice za kolesa.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta »DRR – Regionalna kolesarska povezava Novo mesto-Straža«, znaša 3,8 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 1,5 milijona evrov. Upravičenki do finančnega prispevka Mestna občina Novo mesto in Občina Straža bosta v okviru projekta zgradili 10,8 kilometra dolgo regijsko kolesarsko povezavo od Straže do Novega mesta, od tega bo novih kolesarskih povezav okrog 8,5 kilometra. Naložba bo omogočila varno dnevno migracijo kolesarjev iz Straže proti zaposlitvenemu in upravnemu središču regije, Novemu mestu.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta »DRR Regionalna kolesarska povezava Črnomelj-Kanižarica«, znaša 906 tisoč evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 400 tisoč evrov. Občina Črnomelj bo v okviru projekta podaljšala enostransko dvosmerno kolesarsko stezo ob državni cesti Črnomelj (Kočevje)-Kanižarica za 615 metrov in navezala novo dvostransko enosmerno kolesarsko stezo od centra Kanižarice do prehoda na cestišče proti Blatniku v dolžini 80 metrov. S tem bo dolžina neprekinjene kolesarske povezave znašala 4,3 kilometra. Naložba bo omogočila varne dnevne migracije iz Kanižarice in Črnomlja proti zaposlitvenima centroma Industrijska cona Akrapovič-Livar-Polycom in Poslovna cona TRIS ter med večjimi stanovanjskimi soseskami, kot sta »Čardak« Črnomelj in Kanižarica. Projekt se bo začel izvajati predvidoma letos septembra, zaključen pa bo do junija 2022.

Na Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v obravnavi še 29 vlog za kolesarske povezave v skupni vrednosti skoraj 70 milijonov evrov. Sredstva iz finančne perspektive 2014–2020 so z zadnjimi odobritvami v celoti izkoriščena. Vlada bo v kratkem obravnavala poročilo o stanju izvajanja evropske kohezijske politike in sprejela odločitve, ki bodo zagotovile pogoje za pričetek izvajanja ostalih projektov.