Predstavili osnutek strategije turizma za prihodnje obdobje

Na včerajšnji javni tribuni je bil predstavljen osnutek Strategije trajnostnega razvoja in trženja turizma v Mestni občini Ptuj za obdobje 2023 – 2028.

 

Kot so poudarili sogovorniki, ki so osnutek Strategije pripravljali, so vizija in cilji prihodnjega strateškega obdobja poudarjeno usmerjeni navznoter, na rast in dodano vrednost. Poudarjajo potrebo po trajnostni rasti in krepitvi dodane vrednosti ponudbene strani turizma, ki jo zagotavljajo in določajo tako javni kot zasebni deležniki. Predlagani razvojni model ptujskega turizma temelji na pospeševanju kakovosti, krepitvi učinkovitega upravljanja in predvsem nujni potrebi po relativno obsežnih naložbah v ključno turistično infrastrukturo, ponudbo turističnih storitev ter ureditev in usposobitev atrakcij destinacije – v temeljih celostne ureditve in oživitve zgodovinskega mestnega jedra Ptuja.

Pomembna značilnost strategije v prihodnjem obdobju pa je tudi, da se z ukrepi in naložbami enakovredno presojajo in uresničujejo interesi domačega prebivalstva.

Strategija zajema 6 področij ukrepanja, 57 projektov, 9 skupin odgovornih nosilcev  z okvirno oceno vrednosti naložb do konca leta 2028 (2030) v obsegu 102,2 milijona EUR.

6 področij ukrepanja:

  • RAZVOJ SKUPNE PONUDBE, ATRAKCIJ IN INFRASTRUKTURE
  • AMBIENT & PROSTOR ZA BUTIČNO DESTINACIJO
  • LOKALNA ODLIČNOST & PODJETNIŠKA PONUDBA & VERIGE VREDNOSTI
  • ZELENO & DIGITALNO
  • TRŽENJE in RAZVOJ PRODAJNIH PRODUKTOV
  • UČINKOVITO UPRAVLJANJE in POVEZOVANJE DESTINACIJE

Kot je po koncu javne tribune dejala županja Nuška Gajšek, “smo dobili odziv, ki smo ga pričakovali. Nobena skrivnost niso izzivi, s katerimi se soočamo, kaj mesto potrebuje, kaj so najbolj pereče teme. Razprava je bila koristna, saj smo javno in na glas povedali, kaj nas moti, kaj pogrešamo in kaj si želimo pri tem pa smo soočili tudi neke različne poglede”.

V priponki najdete skrajšano različico strategije z glavnimi poudarki.

Dokumenti, priloge

Strategija

Vir: www.ptuj.si