Predstavili novo blagovno znamko ‘Haloze. Dežela tisočerih gričev’

haloze, turizem, blagovna-znamka

Pomoč pri razvoju integriranega doživljajskega turizma

V Zavodu za razvoj Haloz so v preteklih mesecih prizadevno delali na prenovi osrednje haloške spletne strani haloze.net, na zbiranju promocijskega gradiva, izdelavi haloških predstavitvenih filmov in na vključevanju haloških kulturnikov in ponudnikov v enotno haloško turistično območje. Minulo sredo so idejo in proces oblikovanja haloškega turističnega območja na novinarski konferenci v občini Majšperk.

Predstavitve haloških predstavitvenih filmov – teaserjev v kulturni dvorani KPC Majšperk so se udeležili številni partnerji v projektu haloškega turističnega območja.

Predstavitev so pripravili člani Zavoda za razvoj Haloz mag. Albert Korošec, direktor, Milena Vindiš, predsednica strokovnega sveta, Branko Ivanek, avto in Slavko Podbrežnik Dobnik, član strokovnega sveta.

»Haloze gradimo kot kulturni turistični produkt«

Kot je uvodoma povedal mag. Albert Korošec, Zavod za razvoj Haloz prav to leto obležuje deset let svojega delovanja: »Naše poslanstvo je sodelovanje pri povezovanju, razvoju, promociji in trženju celotnih Haloz. Pred približno desetimi leti smo zato postavili spletno stran www.haloze.net, ki je še vedno ena izmed najbolje obiskanih haloških spletnih strani. Na projektu predstavitvenega filma – teaserja smo se povezali z župani vseh sedmih haloških občin ter županom Rogatca in z njihovo pomočjo uspeli naredit celovito predstavitev Haloz z okolico. Oblikovali smo strateški svet, na kar smo zelo ponosni, saj nam je uspelo povezati preko trideset strokovnjakov različnih področij.«

»Haloze gradimo kot kulturni turistični produkt s poudarkom na visoki kakovosti bivanja. Ljudi iz Haloz povezujemo v enotno turistično destinacijo in pomagamo pri razvoju integriranega doživljajskega turizma.« je pridala Milena Vindiš. Hkrati razvijamo poslovne ideje, ki jih lahko prijavimo na razpise za javna slovenska in evropska sredstva. Predvsem gradimo mrežo partnerjev in sestavljamo projektno ekipo na razpisih Interreg na področju bio in geodiverzitete, katere cilj je inovativen integriran turističen produkt, ki ga bomo tržili čezmejno. Pomagamo tudi pri soorganizaciji dogodkov v sklopu projekta Štirje letni časi, s katerimi želimo spodbuditi promocijo kulturne in naravne dediščine Haloz, še neodkritih biserov narave ter človeških odnosov.«

Pomemben del spletišča je tudi interaktivnost

»Nov koncept spletišča haloze.net temelji na najnovejših spletnih tehnologijah, ki uporabniku omogočajo ogled vsebin na kateremkoli računalniku ali mobilni napravi,« je povedal Branko Ivanek, avtor spletne strani. » Poudarek je na enostavnosti in preglednosti vsebin ter povezljivosti z družbenimi omrežji. Večina vsebin je lokacijsko določenih, kar omogoča enostaven prikaz na digitalnih spletnih zemljevidih. Pomemben del spletišča je tudi interaktivnost, ki omogoča uporabniku dodajanje komentarjev in ocen. Spletišče vsebuje iskalnik, ki omogoča hitro iskanje po kateremkoli pojmu, ki je zapisan v podatkovni zbirki.«

Javnosti prvič predstavili poletni in jesenski promocijski film Haloz

Srečanje v Majšperku je bilo tudi priložnost za prvi javni prikaz poletnega in jesenskega haloškega promocijskega filma – teaserja, ki bosta v prihodnjem letu nosilca sporočila o Halozah kot o edinstvenem kulturnem, socialnem in turističnem območju.

Snemanje poletnega haloškega predstavitvenega filma – teaserja z družino Kitak; piknik nad Žetalami.

»Blagovno znamko ‘Haloze. Dežela tisočerih gričev.’ gradimo na šestih izjemnih kulturnih spomenikih; vinu in vinski kulturi z Gorco, sakralni dediščini s Ptujsko Goro, literarni dediščini s Parzivalom, dvorcu Štatenberg kot bivalni kulturi, Donački gori kot enem zadnjih evropskih pragozdov in Rogatcem kot ličnem trškem jedru, naslonjenem na Haloze,” pojasnjuje Slavko Podbrežnik Dobnik, avtor koncepta Haloz kot turistične destinacije in vodja snemanja haloških predstavitvenih filmov – teaserjev. “Naši junaki v poletnem predstavitvenem filmu – teaserju vstopajo prav skozi ta vhodna vrata. Jeseni se s tradicijami, povezanimi z vinsko kulturo, kulturno življenje izrazito razcveti. Zgodba teče počasi, da lahko oko zajame čudovito, v jesenske barve odeto pokrajino. Hkrati pa diha spokoj, kot ga vedno dihajo Haloze.

Ker se Haloze skozi letne čase povsem spreminjajo, tako v pogledu kot po vsebinah, želimo v prihodnjem letu posneti še zimski in pomladanski predstavitveni film – teaser. S tem sledimo naši zavezi, da razvijemo turistično območje, ki bo za turista, ki išče mir, lepo, čisto naravo, pristno gostoljubje, dediščino in kulturo, zanimivo skozi vse leto.”

Oba predstavitvena filma sta nastala v produkciji Ars Poetoviensis, nosilec projekta je Zavod za razvoj Haloz. Sicer pa so se novinarski konferenci in druženju s partnerji po njej so se pridružili župani in predstavniki občin, ki podpirajo projekt; dr. Darinka Fakin, županja Majšperka, Friderik Bračič, župan Vidma, Anton Butolen, župan Žetal, Janko Lorbek, podžupan Zavrča, Jožefa Svenšek, podžupanja Podlehnika, in Igor Erker, direktor občine Makol. V svojih nagovorih so podprli projekt oblikovanja skupnega haloškega turističnega območja Zavoda za razvoj Haloz in njegovo nadaljevanje.

Dr. Darinka Fakin, gostiteljica sredinega dogodka, je izpostavila: »V prihodnosti želimo vse dejavnosti usmeriti v oblikovanje posameznih produktov, ki jih bomo tržili na območju celotnih Haloz. Zato moramo povezati celotne Haloze. Vključiti moramo čim več zasebne pobude, ki bo imela interes trženja Haloz. Občine pa moramo poskrbeti za podporno okolje v smislu promocije in infrastrukture.«

TM, Vir in foto: Ars Poetoviensis