Predsednik vlade Janez Janša predstavil kandidaturo za ministra za zdravje

Državni zbor je na današnji 62. izredni seji obravnaval predlog kandidata za ministra za zdravje Janeza Poklukarja, ki ga je predsednik vlade Janez Janša predlagal na funkcijo na podlagi prvega odstavka 112. člena Ustave Republike Slovenije, ter 229. in 234. člena Poslovnika Državnega zbora.

Predsednik vlade Janez Janša je na seji Državnega zbora ob obrazložitvi predloga predstavil kandidaturo. Kot je povedal, je Janez Poklukar zaključil študij medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Njegovo prvo delovno mesto je bila Splošna bolnišnica Jesenice. Tam je v začetku leta 2013 postal tudi predstojnik Oddelka za interno medicino, kjer je bil odgovoren za organizacijsko, strokovno, pa tudi poslovno vodenje oddelka. Že leto kasneje je postal vršilec dolžnosti in pozneje tudi direktor Splošne bolnišnice Jesenice in to bolnišnico je uspešno vodil vse do julija leta 2019. V tem času pa je uspešno zaključil tudi njeno sanacijo.

“Avgusta, leta 2019, je prevzel vodenje Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, to je naše največje zdravstvene ustanove. Tam se je soočil z zahtevnimi finančnimi zapleti in na sploh, zahtevnim finančnim položajem bolnišnice, sanacijskimi postopki, ki jih je vzel kot izzive in tem izzivom so bili dodani tudi novi, ki so bili posledica naraščajoče epidemije koronavirusa,” je povedal predsednik vlade Janez Janša. Nadaljeval je, da je pod vodstvom Janeza Poklukarja Univerzitetni klinični center z dobro organizacijo, sodelovanjem, pa tudi s poznavanjem problematike, uspešno omogočil zdravljenje največjemu delu obolelih za covid v celotni državi in v desetih dneh je vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra, pod njegovim vodstvom, uspelo zaključiti tudi obnovo prostorov oziroma dogradnjo prostorov, ki so se prej dograjevali že 12 let in te prostore tudi v najbolj kritičnih trenutkih predati v uporabo.

“Gospod Janez Poklukar je pri svojem delu postavil visoke standarde ter izkazal visoke vodstvene in strokovno kompetence prav tako pa tudi odlično poznavanje slovenskega zdravstvenega sistema, njegove prednosti pa tudi pomanjkljivosti,” je povedal predsednik vlade.

Dodal je, da se je kandidat za ministra podrobneje predstavil na dolgem zaslišanju na delovnem telesu Državnega zbora, kjer je odgovarjal na številna vprašanja. “Izzivi, ki so pred njim so veliki, zelo zahtevni in na tem mestu se mu tudi zahvaljujem, da je te izzive sprejel. Zahvaljujem se tudi vam, ker ste mu na matičnem delovnem telesu namenili veliko podporo,” je še povedal predsednik vlade Janez Janša.