Predsednik vlade Janez Janša na seji Sveta vlade za Slovence v zamejstvu

Janez Janša pri Slovencih v zamejstvu.

Predsednik vlade Janez Janša je danes kot predsedujoči vodil sejo Sveta vlade za Slovence v zamejstvu. Uvodoma je podal oceno prihodnosti slovenstva v zamejstvu, spregovoril je o ohranjanju slovenskega jezika in identitete, krepitvi sodelovanja kulturnih ustanov z obeh strani meja, o mladih, ki morajo biti prioriteta vseh aktivnosti, ter o strateškem odnosu Republike Slovenije na tem področju.

Seje sveta so se poleg predsednika vlade in ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helene Jaklitsch udeležili predstavniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji, Italiji, Hrvaški in Madžarski ter slovenski ministri, katerih pristojnosti so povezane z delovanjem in položajem Slovencev v zamejstvu.

Med udeleženci se je razvila razprava o prihodnosti slovenstva v zamejstvu in strateškem odnosu ter vlogi Republike Slovenije pri tem. Predstavniki avtohtonih narodih skupnosti v sosednjih državah so se predsedniku vlade zahvalili za njegove aktivnosti v mandatu te vlade, ki krepijo odnose s sosednjimi državami in s tem njihovo mesto v družbi.

Predsednik vlade Janez Janša je v uvodnem nagovoru izpostavil pomembnost dobrih odnosov s sosednjimi državami ter podal zagotovilo, da bo vlada temu posvečala pozornost tudi v prihodnje. Ob tem je poudaril, da mora država, ne glede na to, kakšni so odnosi s sosednjimi državami, izvajati nekatere temeljne aktivnosti, ki so ključne za ohranjanje slovenske identitete tam, kjer živijo Slovenci. V ospredju sta jezik in identiteta, ki sta bistvena. Identiteta je to, kar si in kar želiš biti, je predsednik vlade povzel misel pokojnega Justina Stanovnika.

V nadaljevanju je spregovoril o tem, da je pri ohranjanju identitete ključno sodelovanje med kulturnimi ustanovami na obeh straneh meja.

“Veliko bogastvo tako v Sloveniji kot v zamejstvu predstavljajo številne kulturne ustanove, predvsem amaterska kulturna društva.”

Za krepitev slovenske identitete v zamejstvu pa je po mnenju predsednika vlade nujna tudi prisotnost v medijih.

“Gre za vzpodbudno prisotnost v medijih, predvsem o bistvenih in temeljnih stvareh kot sta jezik in identiteta.”

Predsednik vlade je v uvodnem nagovoru med drugim izpostavil, da je pri ohranjanju slovenske identitete v zamejstvu zelo pomembno tudi vztrajanje na medsebojnih sporazumih, ki jih je treba izpolnjevati, na obveznostih, ki jih imajo sosednje države do manjšin. Pri tem je pomembno tudi izpolnjevanje obveznosti do manjšin drugih držav v Sloveniji. “Zavedati se je treba, da se to področje vedno jemlje kot reciprociteta.” Izpostavil je tudi, da je identiteta nekaj, kar je vidno, zato so pomembna obeležja, napisi, možnost uporabe jezika v javnem življenju in uporaba jezika v uradnih postopkih. “To so bistvene stvari, veliko bolj pomembne od statističnih številk.” Po njegovem mnenju je zanimanje za zaščito manjšin po tem, ko je Slovenija v Evropski uniji in po tem, ko so v Evropski uniji tudi vse sosednje države, vedno večje. Izpostavil je, da možnosti, ki jih ima Slovenija po letu 2004, še niso bile v celoti izkoriščene ter, da je z medsebojno sinergijo obmejnih občin to področje mogoče bistveno bolje nadgraditi.

“Prioriteto na področju sodelovanja morajo imeti mladi. Oni so tisti, ki bodo slovensko identiteto živeli tudi v prihodnje.”

V uvodnem nagovoru je poudaril tudi, da se ne sme zanemariti cerkvenega prostora.

“Velika zasluga ohranjanju slovenske identitete v zamejstvu skozi zgodovino gre slovenskim duhovnikom.”

Glede strategije odnosov Republike Slovenije s Slovenci zunaj meja, ki je bila sprejeta leta 2008 in po tem nekajkrat spremenjena, je predsednik vlade dejal, da jo bo treba nadgraditi in sprejeti novo. Člane sveta je pozval k razmisleku o predlogih za novo strategijo, ki bo odgovorila na zahteve časa v prihodnjih desetih letih. Predlagal je tudi ustanovitev sklada, ki bi podpiral in vzpodbujal kulturne ustanove na obeh straneh meja, ter podal zagotovilo, da bo vlada storila vse za pospešitev postopkov pridobivanja državljanstva za vse zainteresirane Slovence v zamejstvu in po svetu. Seja Sveta vlade za Slovence v zamejstvu se je zaključila z zahvalo predsednika vlade udeležencem posveta za dobro dosedanje sodelovanje ter željo po uspešnem sodelovanju tudi v prihodnje.