Praznično v občini Kidričevo

V občini Kidričevo so konec minulega tedna zaključili s praznovanjem 21. občinskega praznika, osrednjo občinsko svečanost pa so že tradicionalno posvetili tudi dnevu državnosti.

Nastop mladih pevcev OŠ Kidričevo in podružnice Lovrenc; foto: Simba Photography

Osrednje občinske proslave, ki je bila v športni dvorani v Kidričevem, so se v nedeljo, 24. junija udeležili številne občanke in občani občine Kidričevo, poleg občinskega vodstva pa tudi poslanka Suzana Lep Šimenko in državni svetnik Rajko Fajt. Slovesnosti se je udeležila tudi delegacija iz prijateljskih občin Crikvenica na Hrvaškem in Ugljevik iz Bosne in Hercegovine. Prav slednji so v zadnjih letih dobra prijateljstva in tudi poslovna vez s Kidričani saj so skupaj že izpeljali tudi nekaj odmevnih projektov, ki jih financira EU.

Utrinek z osrednje proslave v Kidričevem

V kulturnem programu so letos nastopili mladi pevci OŠ Kidričevo in podružnice Lovrenc pod vodstvom zborovodkinje Liljane Krošl, solistka Sanja Krajnc in Pihalni orkester Talum Kidričevo pod vodstvom dirigenta Toma Hajška.

Lepo so na prazniku zvenele melodije v izvedbi Pihalnega orkestra Talum Kidričevo, ki ga vodi Tom Hajšek, orkester pa letos praznuje tudi 70-letnico ustvarjanja.

Sicer pa je bila tudi letošnja občinska proslava v Kidričevem priložnost za pregled dogajanja in dosežkov minulega leta, pogled na sedanje dogajanje in zazrtost v prihodnost, saj občino čakajo izzivi na številnih področjih, želje in načrti so veliki, a po spodbudnih besedah župana Antona Leskovarja je mogoče soditi, da bodo po do sedaj uspešno izvedenih projektih znali in zmogli dobro ter uspešno delati tudi v prihodnje.

Močni v znanju in izkušnjah z jasnimi cilji za prihodnost

Župan Anton Leskovar, ki občino Kidričevo vodi zadnjih osem let, v svojem nagovoru ni posebej poudarjal, katere investicije so že uspešno izvedli, ampak se je osredotočil bolj na realno sliko občine in posebej izrazil hvaležnost občanom za delavnost in vsa pozitivna dejanja, ki so velik doprinos razvoju ter ugledu lokalne skupnosti.

“Močni smo v znanju, izkušnjah, zato so lahko danes naši cilji jasni in natančno definirani,” je povedal Leskovar. V nadaljevanju je dejal: “Vsak korak, ki ga naredimo, je premišljen, načrtno zastavljen in tudi dosežen in to zaradi izkušenj. Pri tem ne smemo nikakor spregledati, da moramo biti hvaležni še za vse prispevke civilne družbe, njenih društev, aktivnih in visoko motiviranih ljudi v gospodarstvu, ki skupaj z nami usmerjajo občino na nove ravni razvoja in v nove kakovosti našega bivanja.

Hvaležni smo lahko za vse dane priložnosti uspešnega sodelovanja na občinskem nivoju, vzpostavljane dialoge in ustvarjeno strpno politično ozračje v občini. Hvaležni smo našim občanom, ki so naša gonilna sila, temelj, na katerem občina stoji.”

Pametne odločitve in drzne poteze občine Kidričevo tudi v prihodnje

“Prepričan sem, da smo v občini Kidričevo zmožni pametnih odločitev in drznih potez. Sposobni smo spoštovati sebe in svoje dosežke ter dosežke drugih. Predvsem zaradi do sedaj uspešno izvedenih projektov, dobrega sodelovanja z drugimi občinami in tvorno sodelovanje med institucijami, strpnega dialoga na političnem parketu ter potezami, ki ljudi povezujejo in ne razdvajajo, smo danes občina, ki jo drugi spoštujejo. Zavidajo našemu razvoju in želijo sodelovati z nami.«

Župan Anton Leskovar je bil slavnostni govornik

Višja kakovost življenja za vse generacije, varnost za vse

Župan Leskovar je v nagovoru še dodal, da občina Kidričevo hoče višjo kakovost življenja, boljše možnosti za mlade generacije, podporo turizmu, sodelovanja brez nestrpnosti in povezovanja v osnovnem društvenem nivoju, hkrati pa občina zahteva tudi varnost za svoje ljudi, kar pa bodo po županovi napovedi tudi dosegli z zastavljenimi projekti.

Marko Drobnič, Anton Pačnik in Pavla Veler so letošnji občinski nagrajenci

Župan Anton Leskovar in direktor občinske uprave Damjan Napast sta na osrednji prazničnem dogodku podelila tudi najvišja občinska priznanja, poseben čestitke pas so bili deležni tudi najuspešnejši devetošolci OŠ Kidričevo in OŠ Cirkovce. Grb občine Kidričevo je prejel Marko Drobnič, predsednik uprave Talum Kidričevo, za izjemen prispevek h krepitvi sodelovanja in povezovanja gospodarstva z lokalno skupnostjo.

Grb občine je prejel Marko Drobnič, predvsem za izjemen prispevek h krepitvi sodelovanja in povezovanja gospodarstva z lokalno skupnostjo.

Plaketo občine je prejel msgr. mag. Anton Pačnik, župnik v župniji sv. Družine v Kidričevem, za prizadevanja na pastoralno-vzgojnem področju in povezovanju in deli z ljudmi.

Pavla Veler je častna občanka občine Kidričevo

Listino častni občan pa je letos prejela Pavla Veler, za dolgoletno prostovoljno in požrtvovalno delo na področju humanitarnih dejavnosti, v občini Kidričevo pa je mnogim dobro poznana kot neutrudna prostovoljka, humanitarka in kulturna delavka.
Foto: Simba Photography, Matjaž Šostarič