Na FURS so pripravili vse variante uporabe bonov.

 

Letujete sami ali s svojo družino

 

Izberite in rezervirajte termin pri ponudniku turističnih storitev. S seboj imejte osebne izkaznice ali potne liste vseh članov družine. Receptorju povejte, da bi radi unovčili turistični bon in sledite njegovim navodilom. Izpolnili boste le en obrazec ( priloga 1), ki ga boste lahko prejeli tudi pri receptorju. Receptor bo na podlagi vaših osebnih dokumentov in izpolnjenega obrazca na svojem računalniku preko informacijskega sistema FURS unovčil bone.

Vaš otrok bo letoval z osebo, ki ni njegov zakoniti zastopnik (babica, teta, sosed, razni klubi, …)

 

Že pred odhodom na letovanje morate kot zakoniti zastopnik ali skrbnik otroka (npr. mati) podpisati posebno izjavo ( priloga 2), da bo vaš otrok koristil bon po tretji osebi. To izjavo mora tretja oseba (npr. babica, teta, sosed, razni klubi, …) v postopku koriščenja bona predati receptorju. Otrok naj ima s seboj svojo osebno izkaznico ali potni listi. Tretja oseba bo receptorju povedala, da bi rada koristila bon tudi za omenjenega otroka in se ravnala po navodilih receptorja. Tretja oseba bo zase in za omenjenega otroka izpolnila le en obrazec ( priloga 1), ki ga bo lahko prejela tudi pri receptorju. Receptor bo na podlagi osebnih dokumentov in omenjenih obrazcev na svojem računalniku preko informacijskega sistema FURS unovčil bone.

Letujete sami in koristite svoj bon ter bon, ki sta ga na vas prenesli mati in babica

 

Že pred odhodom na letovanje morata mati in babica izpolniti vsaka svojo posebno izjavo o prenosu bona na vas ( priloga 3). Na letovanju imejte s seboj svojo osebno izkaznico ali potni list. Receptorju povejte, da bi rad unovčil svoj bon in še bona svoje matere in babice. Pri tem se ravnajte po navodilih receptorja. Predati mu boste morali izpolnjeni izjavi matere in babice ter izpolniti obrazec  priloga 1, ki ga boste lahko prejeli tudi pri receptorju. Receptor bo na podlagi vašega osebnega dokumenta in omenjenih obrazcev na svojem računalniku preko informacijskega sistema FURS unovčil bone.

Opomba:

Bon se lahko prenaša le med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.

Ne prenaša pa se med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji itd.

Letuje babica sama, koristi svoj bon ter bon svojega sina in mladoletne vnukinje

 

Že pred odhodom na letovanje mora sin izpolniti zase in za svojo mladoletno hčer posebni izjavi o prenosu bona na babico ( priloga 3). Babica, ki mora na letovanju imeti s seboj svojo osebno izkaznico ali  potni list,  pove receptorju, da bi rada unovčila svoj bon in še bona svojega sina in vnukinje. Pri tem se ravna po navodilih receptorja. Predati mu bo morala izpolnjeni izjavi svojega sina  ter izpolniti obrazec  priloga 1, ki jo bo lahko prejela tudi pri receptorju. Receptor bo na podlagi babičinega osebnega dokumenta in omenjenih obrazcev na svojem računalniku preko informacijskega sistema FURS unovčil bone.

Opomba:

Bon se lahko prenaša le med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.

Ne prenaša pa se med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji itd.

Vir: FURS

Preberite še:

Odgovori na vsa vprašanja glede BONOV

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

Vse in končne informacije o BONIH!

MR