POZOR Sprememba ukrepov

Ukrepi so pomembni! Foto: Pixabay

Vlada je na današnji dopisni seji odločila, da je od ponedeljka krajša veljavnost testov pri vstopu v Slovenijo, krajša pa je tudi karantena. Spremenila je tudi odlok, ki določa pogoje uporabe javnega prevoza potnikov v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Od ponedeljka krajša veljavnost testov pri vstopu v Slovenijo, krajša tudi karantena

Spreminja se pogoj testiranosti za vstop v Slovenijo brez karantene, in sicer se skrajšuje veljavnost testa PCR na 48 ur od odvzema brisa in hitrega antigenskega testa na 24 ur od odvzema brisa. Pogoja cepljenja in prebolelosti se ne spreminjata.

Skrajšuje se trajanje karantene na domu z deset na sedem dni. Pri predčasni prekinitvi karantene ni sprememb. Oseba, ki jo policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno na domu, lahko karanteno predčasno prekine z negativnim testom PCR. Testiranje pa se sme opraviti najprej peti dan po napotitvi v karanteno na domu.

Ukinjajo se strožji pogoji vstopa in karantene, ki so veljali za prihode iz nekaterih južnoafriških držav zaradi različice omikron, prav tako ni več seznama teh tveganih držav.

Javni prevoz samo s PCT

Uporaba javnega prevoza potnikov je dovoljena osebam, ki izvajalcu predložijo dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) in ob uporabi zaščitne maske.

Pri javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih, je število potnikov omejeno na število registriranih potnikov v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom. V avtobusih mestnega linijskega prevoza potnikov, ki imajo namenske prostore za stojišča, se lahko uporabljajo tudi stojišča, vendar mora biti razdalja med potniki na stojiščih najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Stojišča morajo biti primerno označena. Pri prevozih potnikov se vstopa pri sprednjih vratih, preostala vrata avtobusa so namenjena izključno izstopu potnikov.

javnem prevozu oseb v železniškem prometu je število potnikov omejeno na število sedišč. V potniških vagonih, ki imajo namenske prostore za stojišča, se lahko uporabljajo tudi stojišča. Razdalja med potniki na stojiščih mora biti najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Stojišča morajo biti primerno označena.

Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža, je lahko največ šest potnikov, pri čemer mora biti sedež desno od voznika prost.

Sprememba trajanja karantene

Vlada Republike Slovenije je s sklepom o določitvi trajanja karantene na domu pri nalezljivi bolezni COVID-19 določila čas trajanja karantene na domu pri nalezljivi bolezni COVID-19, in sicer to obdobje traja sedem dni. Ta sklep začne veljati 10. januarja 2022.

Vlada Republike Slovenije je na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje določila obdobje, ko se osebo, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 oziroma prihaja z območja z visokim tveganjem za okužbo napoti oziroma se ji odredi ukrep karantene na domu. To obdobje traja sedem dni.