Za povračilo stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje 2,8 milijona evrov

Vlada je odločila, da občinam na zunanji schengenski meji povrne del stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje, potrebnega zaradi povečanega števila nedovoljenih prehodov državne meje.

Župani občin ob zunanji schengenski meji so večkrat izpostavili, da zaradi povečane prisotnosti policije in Slovenske vojske prihaja do izjemno povečane rabe infrastrukture v občinah, posledično pa do višjih izdatkov. Zato bo Vlada RS tem občinam zagotovila sredstva za kritje dela stroškov in s tem zagotovila boljšo kakovost življenja in ohranjanje poseljenosti v teh občinah.

Gre za 32 občin: Kostel, Osilnica, Razkrižje, Središče ob Dravi, Ilirska Bistrica, Črnomelj, Žetale, Loški potok, Metlika, Zavrč, Podlehnik, Cirkulane, Hrpelje-Kozina, Šentjernej, Brežice, Kočevje, Rogatec, Loška dolina, Koper, Kostanjevica na Krki, Podčetrtek, Ormož, Novo mesto, Bistrica ob Sotli, Piran, Rogaška Slatina, Ljutomer, Lendava, Videm, Krško, Črenšovci in Gorišnica.

Ali vam je všeč novica? Všečkajte FB stran:

Med upravičene stroške sodijo stroški, nastali v letu 2020, zaradi obnove poti ob začasnih tehničnih ovirah na zunanji schengenski meji in občinskih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi nadzora zunanje schengenske meje, stroški postavitve dodatnih virov razsvetljave, tehničnih sredstev in drugi stroški, katerih namen je večja varnost občanov.

Pravice porabe se zagotovijo z razporeditvijo sredstev s splošne proračunske rezervacije, in sicer v višini 1 milijon evrov takoj, preostanek do višine 2,8 milijona evrov pa se zagotovi sukcesivno.

Gre za enkratno povračilo stroškov v letu 2020. Predvidevamo, da v prihodnje reševanje te problematike ne bo več potrebno, saj bo vlada naredila vse, da bo v največji možni meri omejila dostop migrantov, ki nezakonito prehajajo mejo, na ozemlje Republike Slovenije.

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR