Povečanje nezakonitih prehodov meje: Je minister za notranje zadeve upravičil pričakovanja vlade?

Poslanec DZ RS, Andrej Kosi

Slovenija se v zadnjem času srečuje z dramatičnim povečanjem števila nezakonitih prehodov državne meje, zaradi česar se povečuje tudi pritisk na notranjo politiko države glede migracij. Kljub obljubam predsednika vlade o skupnem pristopu Evropske unije do migracij se zdi, da je dosedanje delovanje ministrstva za notranje zadeve ostalo pod pričakovanji. Predvsem je v ospredju vprašanje, ali je vlada zares naredila vse v svoji moči, da bi se soočila s to problematiko.

 

Poslanec Andrej Kosi je izpostavil težave, s katerimi se Slovenija srečuje na področju migracij, in naslovil vrsto vprašanj na Vlado Republike Slovenije. Med drugim želi vedeti, ali je dosedanje delo ministra za notranje zadeve v skladu s pričakovanji predsednika vlade, kako predsednik vlade ocenjuje svoje delovanje na področju boja proti korupciji in kakšno je mnenje o delovanju ministrstev za zaščito vitalnih interesov Slovenije ter za preprečevanje ilegalnih migracij.

Obisk predsednika vlade v Avstriji je še dodatno osvetlil razlike v pristopih med državama. Medtem ko slovenski predsednik vlade meni, da mejni nadzor ni potreben in je neučinkovit, avstrijski predstavniki podpirajo okrepljen nadzor na meji.

Zaradi tega je v družbi vse večja potreba po jasnih odgovorih in ukrepih. Naslednji koraki vlade bodo ključni za zagotavljanje varnosti in stabilnosti v državi.