Poteka javna razpava o osnutku strategije za mlade v Mestni občini Ptuj

Mestna občina Ptuj vabi zainteresirane in deležnike k javni razpravi o osnutku strategije za mlade v Mestni občini Ptuj 2021–2025. Osnutek strategije je nastal v koordinaciji Centra interesnih dejavnosti Ptuj v sodelovanju z Mestno občino Ptuj, kabinetom županje, in z lokalnimi organizacijami, ki delujejo v mestu na področju mladih.
Kot navajajo je Strategija za mlade v Mestni občini Ptuj 2021–2025 strateški razvojni dokument, katerega namen je vzpostaviti in zagotavljati dolgoročno podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti v mestu. S strategijo želi Mestna občina Ptuj vzpostaviti in zagotavljati celovito naravnano lokalno politiko v mladinskem sektorju, ki sega na vsa področja življenja in dela mladih.

Osnutek Strategije za mlade v Mestni občini Ptuj 2021-2025 je v javni obravnavi od 24. novembra do 23. decembra 2021. Morebitne pripombe in predloge na predstavljeni osnutek strategije lahko posredujete pisno na e-poštni naslov občine: [email protected].
Osnutek je objavljen na naslednji povezavi: https://www.ptuj.si/DownloadFile?id=429334
Vir: MO Ptuj