Poslanec Zver zahteva pojasnila od EK glede izjav o razkritju dokumentov

V uradu evropskega poslanca dr. Milana Zvera so se obrnili na tiskovnega predstavnika Evropske komisije za pravno državo, pravosodje in enakost, g. Christiana Wiganda, s prošnjo za pojasnilo glede izjav, ki jih je g. Wigand podal na tiskovni konferenci 3. aprila 2024. Izjave so bile povezane z zahtevo za razkritje vseh internih dokumentov ob obisku komisarke Vere Jourove v Sloveniji. Poslanec Zver je v pismu izrazil pomisleke glede natančnosti Wigandovih trditev, ki so po njegovem mnenju v nasprotju z zahtevanim in dejansko prejetim obsegom dokumentacije.

 

Pismo, ki ga je poslal dr. Zver, poudarja, da je njegova zahteva za informacije bila izčrpna in je vključevala zapisnik sestanka med komisarko Jourovo in predsednikom slovenskega ustavnega sodišča, vso komunikacijo med kabineti Evropske komisije, kot tudi notranjo komunikacijo v kabinetu komisarke. Poudaril je, da trditev g. Wiganda, po kateri je bila zahteva omejena le na določene dele poročila, ne drži.

Poslanec je prav tako izpostavil, da je bila vprašanje cenzure poročila že rešeno s strani Evropske komisije, ki je pred več kot šestimi meseci umaknila stopnjo tajnosti dokumenta. Glede na to in dejstvo, da je Zver prejel obsežno dokumentacijo, ki pokriva njegovo zahtevo, je izrazil željo po pojasnilu razlogov za Wigandove izjave, ki se zdijo v nasprotju z dejanskim stanjem. Poudarja pomen točnosti in integritete javnega diskurza ter pričakuje hiter in podroben odgovor.

MR