Poslanci SDS opozarjajo na dotrajano cesto Ptuj–Senarska: Zahtevajo takojšnjo rekonstrukcijo!

Državna cesta R1-229, ki povezuje Rogoznico pri Ptuju s Senarsko, je v skrb vzbujajočem stanju. Prometna in nevarna cesta, ključna za povezavo Spodnjega Podravja s Prekmurjem in Avstrijo, je postala žarišče nezadovoljstva krajanov in lokalnih županov.

 

Kljub temu, da je projekt rekonstrukcije te ceste na načrtih Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) že od leta 2007, se začeta dela nenehno odlagajo. Še bolj zaskrbljujoče je, da naj DRSI trenutno ne bi imela več sredstev za začeta dela in rekonstrukcijo celotne trase.

Poslanci strank SDS, NSi in SD, med njimi Jožef Lenart,  Suzana Lep Šimenko, Franc Breznik, mag. Dejan Kaloh, Andrej Kosi in drugi, so se odzvali na klice razočaranih krajanov in županov ter na vlado naslovili pisno poslansko pobudo. V njej izpostavljajo kritične točke, kot so pomanjkanje kolesarskih poti in udarne jame, ter se sprašujejo o razlogih za zastoj pri tem ključnem infrastrukturnem projektu.

Pobuda med drugim poziva k takojšnjemu nadaljevanju del ter zagotovitvi potrebnih sredstev za preplastitev in rekonstrukcijo dotrajane ceste. Poslanci so odločeni, da je čas za ukrepanje in da je potrebno zagotoviti varnost za vse udeležence v prometu na tej ključni prometnici.

MR