Porast zlorab azilnega sistema

Glede na naraščajoče število nedovoljenih prečkanj meje in zaskrbljujoče povečanje števila namer za vložitev prošenj za mednarodno zaščito v Sloveniji, je poslanka Suzana Lep Šimenko na Vlado RS naslovila pisno poslansko vprašanje. Osredotoča se na stroške prevozov oseb, ki izrazijo to namero, in na stroške, namenjene tolmačenju.

 

V obdobju od januarja do maja 2023 je bilo evidentiranih 15.456 nezakonitih prehodov meje, kar je znatno večje število v primerjavi z istim obdobjem leta 2022, ko je bilo takih prehodov 5.108. Število izraženih namer za vložitev prošenj za mednarodno zaščito je letos prav tako izrazito naraslo.

Poslanka v svojem vprašanju izpostavlja skrb glede potencialnih zlorab azilnega sistema in se sprašuje o stroških, ki nastanejo pri prevozih teh oseb v azilne domove. Poleg tega želi izvedeti podrobnosti o stroških za tolmače v postopkih po Zakonu o mednarodni zaščiti.

Vlado RS je povprašala po podatkih v tabeli, ločeno po mesecih od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 in upravnih enotah, in o številu oseb, ki po postopkih samovoljno zapustijo azilni dom.

Odgovor Vlade RS na poslansko vprašanje se pričakuje v naslednjih dneh.