Poostreni nadzor nad spoštovanjem ukrepov! Policija bo ta vikend oostreno preverjala upoštevanje ukrepov!

Policija
Foto: Facebook

Zaradi velikega števila okuženih in še vedno slabega epidemiološkega stanja v državi bo policija ta vikend, 28. in 29. novembra 2020, pri izvajanju svojih rednih nalog, pa tudi v poostrenih nadzorih preverjala, ali upoštevate priporočila strokovnjakov in sprejete zakone ter odloke, ki odrejajo posamezne ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni. Bodite odgovorni, do sebe in do drugih.

 

Čeprav so prepovedi, še posebej tiste, ki močno vplivajo na družabno življenje ljudi, za vsakogar razumljivo neprijetne, pa je njihovo spoštovanje izjemnega pomena za dobro nas vseh. Še posebej zaradi najbolj ranljivih skupin, za katere bi bila okužba s koronavirusom lahko usodna.

M24 1629 PPRuse pomlad2020 kontrola FotoMitjaNovak

Kljub nenehnim opozorilom policisti dnevno obravnavamo več kršitev

Kljub nenehnim opozorilom, pozivom, nadzoru in visokim globam policisti še vedno dnevno zaznavamo kršitve. Največkrat gre za zasebna nedovoljena zbiranja oseb v gostinskih lokalih, ki ne smejo obratovati oziroma sprejemati gostov. Redno preverjamo tudi vse prijave, nadzore pa izvajamo sami ali skupaj z inšpektorji Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije in drugimi inšpekcijskimi službami.

V preteklih dneh so policisti na območju Ljubljane obravnavali primer, ko so v majhnem skladišču lokala našli skritih 13 oseb. Skupaj je bilo v tem primeru obravnavano večje število različnih kršitev; trinajst kršitev prepovedi zbiranja, dvanajst primerov neuporabe maske, tri kršitve zaradi neupravičenega prehajanja meja med občinami in eno nedostojno vedenje do uradne osebe. Seveda pa je bil v opisanem primeru tudi zoper gostinca podan predlog za prekrškovni postopek na zdravstveni inšpektorat zaradi kršitve odloka o začasni prepovedi ponujanja blaga in storitev.

V podobnem primeru zunaj Ljubljane je gostinec omogočil osebno praznovanje družbi domnevno 25 oseb, ob prihodu policistov pa je bilo v lokalu še devet oseb. O dogodku bo policija podala prekrškovne predloge tudi na davčni in tržni inšpektorat.

V Murski Soboti so policisti po prejemu prijave o obratovanju lokala skupaj z inšpektorji Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opravili nadzor in ugotovili, da sta v notranjosti sicer zaklenjenega lokala gosta. Lastniku lokala je bila izdana odločba zaradi kršitve odloka. Gostoma bo izrečena globa zaradi neuporabe zaščitne maske.

Na Ptuju smo policisti na podlagi prijave o nedovoljenem zbiranju izsledili enajst oseb, od tega je bila ena oseba mladoletna. Osebe so kršile prepoved zbiranja, ena oseba pa je kršila tudi prepoved prehajanja med občinami.

Največ kršitev ugotovimo med petkom in nedeljo

Pregled ukrepov po dnevih za november kaže, da je največ kršitev obravnavanih med petkom in nedeljo. Pričakovali bi, da se bo začelo število kršitev počasi zmanjševati, vendar se število dnevno ugotovljenih kršitev bistveno ne spreminja.

Policisti so novembra izrekli 3.647 opozoril in izdali 2.663 plačilnih nalogov oz. hitrih postopkov o prekršku. V 109 primerih so o kršitvi obvestili zdravstveni inšpektorat, ker je šlo za ostale kršitve izven pristojnosti policije.

Od marca letos do danes so nam občani podali nekaj več kot 4.000 prijav o kršitvah. Sami smo odkrili več kot 16.000 kršitev odlokov in pri tem izrekli skoraj 11.000 opozoril. Uvedli smo 136 prekrškovnih postopkov po Zakonu o varstvu javnega reda in miru ter zdravstvenemu inšpektoratu odstopili 7.881 predlogov za začetek postopka.

Policisti zato znova pozivamo: ravnajte odgovorno, spoštujte ukrepe za zajezitev epidemije covida-19, tako zaradi sebe kot tudi zaradi drugih, saj lahko le vsi skupaj z odgovornim in samozaščitnim vedenjem ustavimo širjenje virusa.

vir: policija.si

MR