V Sloveniji so sproščene prireditve do največ 50 oseb (izvajalci in gledalci skupaj). Poleg ustaljene dobre higienske prakse, ki velja za posamezne storitve, je za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 treba upoštevati še dodatne ukrepe, ki jih navajamo v nadaljevanju.

 

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok. Varna medosebna razdalja zaradi virusa, ki se izloča s kihanjem, kašljanjem, glasnim govorjenjem, petjem, je vsaj 1,5 metra. V primeru, da je ta razdalja manjša, je tveganje za okužbo večje. V primeru, da je večja, je tveganje za okužbo manjše. Roke vedno smatramo kot kontaminirane, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju. Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik. Popolne varnosti ni.

Pot v kino ali gledališče

V kompleks kinodvoran, gledališč in prostorov za kulturne prireditve pogosto sodijo tudi druge komplementarne storitve (npr. restavracije, športno-rekreativni objekti, trgovine …), zato v teh primerih priporočamo smiselno upoštevanje priporočil in pravil objavljenih na NIJZ za posamezno dejavnost.

Dodatni ukrepi za zaposlene:

 • Največje število obiskovalcev v prostoru naj bo prilagojeno velikosti prostora z upoštevanjem zadostne medosebne razdalje vsaj 1,5 metra.
 • Zagotovljena mora biti možnost umivanja in razkuževanja rok za zaposlene ter razkuževanja rok za obiskovalce.
 • Podajalniki razkužila naj bodo nameščeni na vhodu ter glede na velikost prostorov še na več vidnih mestih v prostoru in na izhodih.
 • Zaposleni naj bodo pozorni, da si obiskovalci ob vstopu v objekt razkužijo roke in nosijo maske.
 • Stoli, klopi, sedežne garniture v predprostorih ali na hodnikih naj se ne uporabljajo, razen v primeru, da je zagotovljeno razkuževanje za vsakim uporabnikom. Postavljeni naj bodo tako, da je med uporabniki medosebna razdalja vsaj 1,5 metra.
 • V primerih, kjer so postavljena skupna otroška igrala, naj se ta ne uporabljajo, razen v primeru igral, ki jih uporablja en posamezen otrok in je zagotovljeno razkuževanje igrala po vsaki uporabi (npr. enoseda motorizirana igrala). Otrok naj si po uporabi igrala razkuži roke.
 • Glede na velikost poslovnega prostora naj imajo tla pred blagajno talne oznake za čakajoče na 2 metrih. V ta namen se lahko uporabijo tudi usmerjevalni stebrički s trakovi.
 • Obvestila o zaščitnih ukrepih (plakati, infografike …) naj bodo razobešena na več mestih v prostoru.
 • Urnik predvajanja filmov in predstav, če je dvoran več, naj bo časovno ali prostorsko prilagojen tako, da gledalci ne prihajajo in odhajajo hkrati. Za izhod gledalcev, v izogib gneči, priporočamo tudi uporabo izhodov v sili.
 • Pred pričetkom in po koncu predstave naj se prostore temeljito prezrači.
 • Sedežni red in oznake sedežev naj zagotavljajo medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, izjema so člani istega gospodinjstva.
 • Zaposleni naj bodo pozorni na upoštevanje sedežnega reda.
 • Razdalja med nastopajočimi in gledalci naj bo vsaj 4 metre.
 • Po možnosti naj upravljalci svoje obiskovalce informirajo o splošnih higienskih ukrepih preko zvočnih opozoril ali s predfilmom.
 • Zaposleni naj si pogosto umivajo ali razkužujejo roke (npr. po uporabi telefona, računalnika, blagajne, denarja …).
 • Pogosto naj čistijo ali razkužujejo površine, ki se jih ljudje pogosto dotikajo: npr. kljuke vrat, pulti, blagajna, tipke terminala POS, tipkovnice, miške, ročaji pip …
 • Po koncu vsake predstave je treba razkužiti vse površine, s katerimi so bili obiskovalci v stiku (sedeži, naslonjala za roke, očala 3D, vrata, kljuke, pulti … ).
 • Na blagajnah naj se za zaščito zaposlenih namestijo zaščitni zasloni iz pleksi stekla. Dodatni ukrepi za obiskovalce.
 • Med predstavo naj ne uživajo hrane in pijače, da se prepreči nameščanje in nepotrebno rokovanje z masko. Starejši in bolniki s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi z večjim tveganjem za težji potek bolezni naj še posebej upoštevajo preventivne ukrepe in se dodatno zaščitijo. Zato naj razmislijo o nujnosti obiska predstave.

Navedena priporočila za zaposlene so podana s higienskega vidika. Natančnejša navodila za posamezna delovna mesta poda pooblaščeni specialist medicine dela, ki natančno pozna organizacijski proces in tveganja na posameznih delovnih mestih. Za zaposlene v gledališču na delovnih mestih igralcev je pomembno upoštevati, da se pri intenzivnem glasnem govorjenju in petju sprošča večja količina kapljic iz ust in potencialno tudi novega koronavirusa, zato se pri tem možnost za prenos okužbe poveča.

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR