Ponovne neresnične izjave na RTV SLO

Ministrstvo za kulturo se z izjavo odziva na zavajajoč, v nekaterih delih pa povsem neresničen prispevek o samozaposlenih v kulturi, avtorice Špele Kožar, ki je bil 8. februarja 2022 predvajan v oddaji Dnevnikov izbor na RTV Slovenija.

Ker se zavedamo, da je prostor za predstavitev nasprotnih dejstev omejen, so mediju poslali zahtevek za prikaz nasprotnih dejstev le za tiste izjave, ki so neresnične. V tem zapisu podrobneje predstavljamo kontekst nasprotnih dejstev, s ciljem prikazati, kako zavajajoč je prispevek Špele Kožar.

Pridružite se skupini in glasujte koga boste volili na naslednjih volitvah:

POVEZAVA

Izjava 1

“Dve leti že o kulturnih delavcih, ki so samozaposleni ali pogodbeni poslušamo o parazitih, porabnikih javnega denarja, nikoli o njihovih izjemnih uspehih na evropskih razpisih.”

Ministrstvo za kulturo in vlada o samozaposlenih v kulturi ne govori kot o parazitih oziroma porabnikih javnega denarja. Dejstva govorijo o nasprotnem.

Sredstva za samozaposlene so se od leta 2019 povišala iz 9,38 na 10,93 milijonov evrov.

Samozaposleni v kulturi so v letih 2020 in 2021 počrpali 14.163.683,27 evrov protikoronske pomoči v obliki temeljnega dohodka, poleg rednih prejemkov iz naslova plačila prispevkov za socialno varnost.

Ministrstvo je prav tako razpisalo 52 delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, a je bilo zanimanje samozaposlenih slabo. Prijavilo se jih je le 17.

Izjava 2

“… tu je še neopravičenost do nadomestila od prvega dne ko zbolijo, skratka občutek drugorazrednosti je nenehen …”

Samozaposleni v kulturi niso v slabšem položaju, če jih primerjamo s samostojnimi podjetniki. Država vsem samostojnim podjetnikom krije stroške bolniškega staleža v vrednosti 750 evrov po 20 dneh bolezni.

Izjava 3

“Skoraj polovica samozaposlenih v kulturi je med pandemijo ostala brez državne pomoči.”

Ne drži. V razvid je vpisanih 2.492 aktivnih samozaposlenih v kulturi, od tega jih ima kar 2.246 priznano pravico do plačila prispevkov za socialno varnost. Med pandemijo nihče od omenjenih ni ostal brez državne pomoči. Še več, večina jih je bila med pandemijo covida-19 (s kratkimi premori med marcem 2020 in junijem 2021) deležna tudi temeljnega mesečnega dohodka v višini 700 evrov. Med njimi so bili tudi tisti, ki nimajo priznane redne pravice do plačila prispevkov. Ne glede na slednje, smo tudi njim plačevali 1.100 evrov mesečno (700 evrov temeljnega dohodka skupaj s plačilom prispevkov za socialno varnost).

Podatki Finančne uprave Republike Slovenije kažejo, da so samozaposleni v kulturi leta 2020 počrpali 7.792.869,69 evrov temeljnega dohodka, leta 2021 pa še dodatnih 6.370.813,58 evrov. Po izračunih je torej temeljni dohodek 700 evrov prejemalo več kot 1.500 samozaposlenih v kulturi. Izjava, da je slaba polovica samozaposlenih v kulturi med epidemijo ostala brez državne pomoči, je tako povsem neresnična.

Izjava 4

“Samo spomnimo, kako je oblast pogojevala državno pomoč ob izbruhu, ko je bila negotovost največja in sicer z zaslužki iz preteklega leta.”

Temeljni dohodek 700 evrov so dobili samozaposleni v kulturi kot nadomestilo izpada dohodka. Če v preteklosti niso imeli dohodka, potem seveda ni možnosti, da bi dobili nadomestilo. Enaka ureditev je veljala tudi za samozaposlene v drugih panogah. Pri sestavi drugega protikoronskega paketa (PKP2) je Ministrstvo za kulturo šlo še posebej naproti samozaposlenim v kulturi. Prav zaradi umetnikov, ki pogosto dobijo plačila projektno ali v tranšah, se je spremenil način ugotavljanja izgubljenega dohodka, tako da se je upoštevalo celotno leto 2019 in ne le prvi trije meseci v letu 2020. Tako je pravico do temeljnega dohodka v višini 700 evrov na mesec dobilo še več samozaposlenih v kulturi.

Izjava 5

“Je v prvi vročini krize nemški kulturni svet namenil 50 milijard, Španci z različnimi oblikami spodbud, ki ne vključujejo samo specifičnih spodbud za kulturno kreativni sektor, ampak tudi na splošno za podjetja, 20 milijard, mi pa smo tam nekje kot Flamci, ki so januarja 2020 še pred izbuhom krize rekli: ‘Saj kulture ne rabimo. Ni relevantna. In so črpali vse spodbude.'”

Ministrstvo za kulturo je v letih 2021 in 2022 rekordno povečalo proračun. Prvotni proračun ministrstva za leto 2021, sprejet pod vlado Marjana Šarca, je znašal 191,7 milijonov evrov. Po rebalansu proračuna ministrstva za leto 2021 pa se je na pobudo in zaradi prizadevanj in argumentov ministra za kulturo Vladi Republike Slovenije proračun ministrstva povečal na 238 milijonov evrov, enako tudi v letu 2022. V primerjavi z realiziranim proračunom za leto 2020, tak dvig predstavlja približno 32% povišanje sredstev, namenjenih neposredno kulturi in kulturni ustvarjalnosti iz proračuna Ministrstva za kulturo. Sredstva so se povečala na vseh področjih, od kulturne dediščine prek knjižne in založniške produkcije do filma, glasbe, gledališča in vizualnih umetnosti.

Samozaposleni v kulturi so v letu 2020 (brez upoštevanja programskih sredstev, ki so jih prejeli za svoje delo) zgolj za socialno podporo prejeli 19 milijonov evrov. To pomeni, da so samozaposleni povprečno prejemali za 5.832 evrov socialne podpore na osebo. Če to izenačimo z Nemčijo, ki ima 41-krat več prebivalcev kot Slovenija, je to isto, kot da bi Nemčija samo za socialno podporo samozaposlenim v kulturi v enem letu namenila 780 milijonov evrov. Poudarjamo, da tu še niso všteta nobena programska sredstva, ki jih samozaposleni v kulturi prav tako prek pogodb, podpisanih z javnimi zavodi ali producenti v nevladnem sektorju, prejemajo iz proračuna ministrstva, iz neposrednih evropskih sredstev ali iz proračunov drugih ministrstev. Ta sredstva, zlasti na kohezijski ravni, so se v letu 2020 črpala za več kot 80% bolj intenzivno kot v letu 2019, ko se z blokado dejavnosti zaradi pandemije covida-19 sploh nismo spopadali.

Prav tako Slovenija namenja kulturi nadpovprečen delež BDP, in sicer 0,6%, kar nas uvršča na visoko mesto v primerjavi z drugimi evropskimi državami. To pomeni, da že v osnovi namenjamo kulturi več državnih sredstev kot druge evropske države (EU povprečje 0,4% BDP, namenjenega kulturi).

Pridružite se skupini in glasujte koga boste volili na naslednjih volitvah:

POVEZAVA