Vse upravičence bonov obveščamo, da morajo imeti vse izjave o prenosu bona (podpisane!) s seboj v nastanitvi, kjer bodo bon unovčili.

 

Izpolnjenih in podpisanih izjav naj ljudje NE pošiljajo/prinašajo na Finančne urade.

To izjavo bodo namreč izpolnjeno in podpisano morali predložiti receptorju ob unovčitvi bona v turističnem objektu, kjer bodo nočili oziroma unovčili bon.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnejo na naš klicni center za turistične bone 08 200 1005.

Objavljamo tudi primer iz prakse (kako poteka proces unovčitve prenesenega bona):

Letujete sami in koristite svoj bon ter še bon, ki sta ga na vas prenesli mati in babica

Že pred odhodom na letovanje morata mati in babica izpolniti vsaka svojo posebno izjavo o prenosu bona na vas ( priloga 3). Na letovanju imejte s seboj svoj identifikacijski dokument. Receptorju povejte, da bi rad unovčil svoj bon in še bona svoje matere in babice. Pri tem se ravnajte po navodilih receptorja. Predati mu boste morali izpolnjeni izjavi matere in babice ter izpolniti obrazec  priloga 1, ki ga boste lahko prejeli tudi pri receptorju. Receptor bo na podlagi vašega osebnega dokumenta in omenjenih obrazcev na svojem računalniku preko informacijskega sistema FURS unovčil bone.

Opomba:

Bon se lahko prenaša le med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.

Ne prenaša pa se med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji itd.

Preberite še:

Najpogostejša vprašanja na temo bonov

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR