Pomembne novice glede veljavnosti vozniških dovoljenj!

Podaljšanje vozniških dovoljenj. Foto: vozniski-izpit.com

Z Odlokom se določa, da se veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so potekla od 16. novembra 2020 do 17. decembra 2020 (prej 30. novembra 2020), podaljša do 28. februarja 2021 (prej 31. januarja 2021).

 

Za vozniška dovoljenja velja, da se do 28. februarja 2021 podaljšuje veljavnost le tistih vozniških dovoljenj, ki so oziroma bodo  potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do 17. decembra 2020 in katerih imetniki, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika).

Za izkaznice o vozniških kvalifikacijah velja, da se do 28. februarja 2021 podaljšuje veljavnost le tistih izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so oziroma bodo potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do 17. decembra 2020 in katerih imetniki, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti zakonsko predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti izkaznic o vozniških kvalifikacijah (redno usposabljanja za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij).

Za teoretični del vozniškega izpita velja, da se njegova veljavnost do 28. februarja 2021 podaljšuje le tistim kandidatom za voznike motornih vozil, ki jim je veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita potekla oziroma jim poteče v obdobju od 16. novembra do 17. decembra 2020 ter zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti (praktični del vozniškega izpita).