Uničujoče poplave v Spodnjem Podravju! Pogovorno omizje v Gorišnici bo obravnavalo vpliv poplav na kmetijstvo

Po nedavnih poplavah, ki so prizadele tudi Spodnje Podravje, bo jutri, 6.11.2023 ob 17:00 v Vaškem gasilskem domu v Muretincih (Gorišnica) potekalo pogovorno omizje z namenom razprave o vplivu naravnih nesreč na lokalno kmetijstvo. Omizje bo združilo strokovnjake in politične predstavnike, da bi skupaj poiskali rešitve in izboljšali pripravljenost na podobne dogodke v prihodnosti.

 

Nedavne avgustovske poplave, ki jih je v Spodnjem Podravju povzročila reka Drava, so močno prizadele lokalno kmetijstvo. Številne kmetijske površine so bile uničene, kar je kmetovalcem prineslo velike izgube. Natančen obseg škode še ni znan, saj so oblasti in kmetijske organizacije še vedno v procesu ocenjevanja. Lokalna skupnost in kmetovalci pozivajo k večji podpori in ukrepom za preprečevanje takšnih prihodnjih katastrof.

Med govorniki omizja bodo Andrej Kosi, poslanec v Državnem zboru RS, Danijel Vrbnjak, župan občine Ormož in Marko Toplak, član IO FKP. Razprava bo osredotočena na iskanje učinkovitih rešitev za zmanjšanje poplavne ogroženosti in okrepitev odpornosti kmetijske infrastrukture.

Udeleženci bodo razpravljali o potrebi po izboljšanju infrastrukture, učinkovitejšem upravljanju vodnih virov in povečanju odpornosti kmetijskih praks na ekstremne vremenske razmere. Poudarili so tudi pomen hitrega odziva in pomoči kmetijski skupnosti v času kriz.

Dogodek bo odprt za javnost, s ciljem povečati ozaveščenost o izzivih, s katerimi se sooča kmetijstvo v luči podnebnih sprememb in naravnih nesreč.

MR