Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest

Vir: ptuj.si