PODPISANA POGODBA O NABAVI NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-3

24. novembra 2022 je bila v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah podpisana pogodba o nabavi novega gasilskega vozila GVC-3, za potrebe PGD Sv. Jurij v Slov. goricah. Pogodbo sta podpisala predstavnik podjetja Webo Maribor d.o.o., Uroš Predikaka in predsednik prostovoljnega gasilskega društva Jernej Sinič, ob prisotnosti župana Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Petra Škrleca.

Omenjeno vozilo bo nadomestilo obstoječo gasilsko avtocisterno s štiri tisoč litri vode, ki je dopolnila 28 let in se bo, zaradi napredka v tehniki in težavnejšega vzdrževanja ob pridobitvi novega vozila, izločila iz uporabe.

Gasilsko vozilo GVC-3 je v osnovi namenjeno dobavi vode na požarišča, gašenju raznovrstnih požarov in dobavi pitne vode. Ob dodatni opremi, ki je v vozilu v skladu s predpisi Gasilske Zveze Slovenije in opremi, ki je potrebna glede na lokalne potrebe, pa omogoča posredovanje tudi pri tehničnih in naravnih nesrečah.

Predviden prihod vozila v domače gasilsko društvo je aprila, naslednje leto. Novo vozilo bo, predvidoma maja naslednje leto, tudi slavnostno predano svojemu namenu.

Celotna vrednost vozila je nekaj čez 300 tisoč evrov. Za namen nakupa je bila podpisana tudi Pogodba za sofinanciranje nabave vozila z Občino Sv. Jurij v Slov. goricah, preostali znesek do celotne kupnine pa bo dodalo tudi PGD Sv. Jurij v Slov. goricah, s prispevki občanov in donatorjev ter iz lastnih sredstev.

PGD Sv. Jurij se zahvaljuje Občini Sv. Jurij v Slov. goricah ter občanom in podjetnikom iz Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ter podjetnikom iz drugih občin, za vsa finančna sredstva, ki so jih namenili za pomoč pri nakupu novega gasilskega vozila.

PGD Sv. Jurij v Slov. goricah

Vir: obcinajurij.si