Podpisana gradbena pogodba za Staro steklarsko

Foto: MO Ptuj

V Dominikanskem samostanu Ptuj je v torek potekal slavnostni podpis pogodbe z izbranim izvajalcem gradbeno obrtniških del v projektu Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami.

 

Predvidena skupna pogodbena vrednost za vsa pogodbena dela po tej pogodbi znaša 3.492.026,12 EUR z DDV. Občina bo izvajalca uvedla v posel v naslednjih 10 koledarskih dneh. Izvajalec bo takoj za tem pričel z deli, ki jih bo končal v roku 17 mesecev od uvedbe v delo. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Predvidena skupna pogodbena vrednost za gradbeno obrtniška dela po tej pogodbi znaša 3.492.026,12 EUR z DDV.

Namen projekta je revitalizacija degradiranega urbanega območja Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami in objekta Stare steklarske s prenovo in ponovno oživitvijo. Z investicijo želi MO Ptuj zagotoviti razmere za redno, kontinuirano in sistematično delovanje nevladnih kulturnih organizacij (društev, zvez, združenj, zasebnih zavodov) in samozaposlenih v kulturi. Z obnovo Vrazovega trga in pripadajočih ulic želi MO Ptuj infrastrukturno urediti javne površine, ki bodo funkcionalnejše in posledično bolj privlačne za prebivalce in obiskovalce.

Županja Mestne občine Ptuj, Nuška Gajšek, je ob podpisu pogodbe povedala: »Tako Stara steklarska delavnica kot Vrazov trg sta za mesto Ptuj in ljudi, ki v njem živijo ter ustvarjajo, izjemnega pomena. Z ureditvijo tega dela mesta bomo pomembno prispevali k izboljšanju urbanih površin v starem mestnem jedru,  da bo privlačno za prebivalce in obiskovalce Ptuja. Izboljšali bomo pogoje za krepitev mestne identitete, prispevali k spoštovanju kulturne dediščine, socialno povezali meščane in jih dodatno spodbudili k ustvarjanju. Krepili bomo medgeneracijsko povezovanje v ustvarjalnih delavnicah in aktivnostih v kulturnih skupinah, si prizadevali za odpravo funkcionalne in socialne degradacije, ustvarjali pogoje za razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti ter povečevali privlačnost urbanega okolja za delo in bivanje. Današnji podpis pogodbe je tako en od prvih konkretnejših korakov k oživljanju tega dela starega mestnega jedra.«

Direktor Javnih služb Ptuj, mag. Alen Hodnik, je dodal: »Izjemno smo veseli in ponosni, da smo del tega pomembnega projekta za Ptujčane in mesto Ptuj. Revitalizacija javnih površin mestu prinese svežino in navdih ustvarjalcem, zato so takšni projekti še toliko bolj pomembni. Kot izvajalec del se zavezujemo h kakovostni izvedbi nove podobe tega dela Ptuja, ki bo postal bolj funkcionalen ter bo s svojim videzom in vsebino privabljal številne domačine in turiste.«

 Vir: Sporočilo za javnost MO Ptuj