Podpisali gradbene pogodbe za nadaljevanje izgradnje kolesarskih povezav proti Voličini in Benediktu

V sredo, 24. avgusta, so v Lenartu podpisali dve gradbeni pogodbi za gradnjo kolesarskih povezav na območju ORP Slovenske gorice. Po obeh pogodbah je predviden začetek gradnje 1. september 2022 in zaključek investicije pa je predviden v prvi polovici leta 2023.

Prvo gradbeno pogodbo za del kolesarske povezave Lenart – Benedikt sta z izvajalcem POMGRAD, gradbeno podjetje d. d. za traso Lenart – Benedikt podpisala župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger in župan Občine Benedikt Milan Repič. Trasa kolesarske povezave se začne z navezavo na obstoječo kolesarsko povezavo v trgovsko-poslovni in industrijski coni Lenart v smeri Benedikta do avtobusne postaje Ženjak. Kolesarska povezava poteka kot enostransko dvosmerna kolesarska pot, širine 2,5 metra. Po predmetni pogodbi je predvidena izgradnja kolesarske povezave v dolžini štiri kilometre, in sicer 3.464 metrov po območju Občine Lenart in 537 metrov po območju Občine Benedikt.

Kolesarska povezava poteka tudi čez obstoječi cestni premostitveni objekt čez potok Ročico, ki je dotrajan, zato je v pripravi projekt (naročnik DRSI) za gradnjo nadomestnega premostitvenega objekta čez Ročico. Pogodbena vrednost oddanih del skupaj znaša 1.653.399,20 evrov brez DDV, od tega Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj zagotavlja 1.356.425,26 evrov.

Drugo pogodbo sta podpisala predstavnik izvajalca Sašo Horvat, direktor podjetja LIPA, proizvodno trgovska zadruga z. o. o. in župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger. Po predmetni pogodbi je predvidena izgradnja dela kolesarske povezave na trasi Jarenina – Lenart – Zgornja Senarska, na relaciji Lormanje – Spodnja Voličina. Ta trasa poteka od začetka naselja Spodnja Voličina skozi naselji Lormanje in Šetarova do podvoza pod avtocesto v Občini Lenart v dolžini 4.140 metrov. Pogodbena vrednost oddanih del znaša 1.191.3890,95 evra brez DDV, predvidena vrednost oddanih del brez DDV financira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Kolesarska povezava bo pretežno dvosmerna enostranska kolesarska pot.

Vir:mojaobčina.si