Perutnina Ptuj bo kmalu dobila novega lastnika

Na Ptuju te dni odmeva novica, da je Skupina MHP Holding, ki velja za vodilno perutninsko podjetje v Ukrajini, je napovedala nakup deleža v Perutnini Ptuj, ki je trenutno in v zadnjih treh letih prek skupine Sij v ruskih rokah.

Foto: Valerija Frčec
Skupina MHP je namreč na Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence že vložila priglasitev koncentracije za nakup deleža ptujske družbe, oziroma sprožila postopke za strateški vstop v največjo slovensko živilsko-predelovalno podjetje.

Sicer pa je SIJ – Slovenska industrija jekla javnost obvestila o nameri odsvojitve delnic družbe Perutnina Ptuj. Skupina Perutnina Ptuj je trenutno nadpovprečno zdravo in finančno stabilno podjetje, za kar gre zasluga dobremu poslovanju in učinkom optimizacije poslovanja v zadnjih treh letih, ko je bila del Skupine SIJ.

Skupina SIJ je že v načrtih za upravljanje naložbe v Skupino Perutnina Ptuj pojasnila, da predlog predvideva odsvojitev naložbe v Perutnini Ptuj. Takraten načrt je sicer predvideval oddelitev v ločeno, novo družbo, vendar so se kasneje glede odsvojitve naložbe v družbo Perutnina Ptuj odprle tudi druge možnosti.

Perutnina Ptuj v roke ukrajinskega prehrambnega velikana. Foto: Valerija Frčec

MHP je pripravljen podpreti največjo slovensko živilsko-predelovalno skupino z naložbami

Uresničitev namere, da družbo prevzame MHP, ena izmed vodilnih mednarodnih skupin živilsko-predelovalne industrije, bi bila po oceni SIJ smotrna in v korist Perutnina Ptuj, SIJ in vseh deležnikov.

MHP je pripravljen v prihodnjih letih podpreti največjo slovensko živilsko-predelovalno skupino z naložbami in nadaljnjim razvojem obstoječega poslovnega modela ter širitvijo, kar bo prineslo neposredne koristi ne le za podjetje samo, temveč tudi za lokalne rejce in zaposlene. Perutnina Ptuj, ki trenutno zaposluje okrog 3.600 ljudi, naj bi v prihodnje z novim lastnikom dobila dolgoročnega strateškega partnerja.

V izjavi za javnost so še zapisali, da v času, ko so postopki še v teku, SIJ ne bo dajala podrobnejših pojasnil. Podrobnejše informacije bosta SIJ in MHP posredovala po zaključku postopkov.

Sij po treh letih izstopa iz lastništva; foto: Valerija Frčec

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina. Njeni izdelki zasedajo vodilne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupina je sestavljena iz dveh osnovnih dejavnosti – metalurgije (osnovna dejavnost) in prehrambne dejavnosti (Skupina Perutnina Ptuj). Po prvih nerevidiranih poslovnih rezultatih za prvo polovico leta 2018 sta metalurška in prehrambna dejavnost ustvarili prihodke od prodaje v višini 557,8 milijona EUR in dobiček iz poslovanja (EBITDA) v višini 57,4 milijona EUR.
Vir: SIJ