Opozorilo o varnosti traktorjev v prometu med kmetijskimi opravili

Pomlad in jesen sta obdobji, ko potekajo številna kmetijska opravila, pri katerih se pogosto uporabljajo traktorji. Ti so namenjeni vožnji, vleki ali potiskanju traktorskih priključkov, pogonu teh priključkov ali vleki priklopnih vozil. Policisti opozarjajo voznike traktorjev, naj vozijo previdno in odgovorno.

 

Tehnični pregledi vozil morajo biti opravljeni v skladu z veljavnimi predpisi, ob uporabi brezhibnih predpisanih merilnih naprav in opreme. Ko tehnični pregled potrdi, da je vozilo brezhibno, se izda potrdilo z navedenim rokom za naslednji tehnični pregled.

Simona Felser, v. d. direktorja Agencije za varnost prometa, je poudarila, da gre za prvi dogodek v seriji regijskih dogodkov, namenjenih imetnikom vozniških dovoljenj kategorije F. Agencija namerava izvesti več takšnih dogodkov v prihodnjem obdobju.

Vir: net-tv.si