ODVOZ POVOŽENIH ŽIVALI S CEST IN ŽELEZNICE

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je posredovala obvestilo v zvezi z odvozom povoženih živali.
Zaradi težav pri implementaciji odvoza povoženih prostoživečih živali  s cest in železnic, je bila sprejeta odločitev, da zagotovijo odvoz teh živali v okviru javne veterinarske službe, ki se financira iz proračuna RS. V ta namen bomo zato v najkrajšem možnem času ustrezno dopolnili in uskladili zakonodajo, ki ureja to področje.

V praksi to pomeni, da od petka, 12. 8. 2022dalje trupla povoženih prostoživečih živali, pri katerih ne obstaja sum bolezni, zbira Veterinarsko higienska služba pri Nacionalnem veterinarskem inštitutu (v nadaljevanju: NVI VHS). Glede prijave povoza in zbiranja tako veljajo pravila, ki so veljala pred 1. 7. 2022,

in sicer:

  • povoz domačih in prostoživečih živali na cestah in železnicah lahko najditelj povožene živali sporoči direktno na številko NVI VHS ali pa povoz prijavi na številko 112.
Regijski center za obveščanje nato glede:
  • odvoza trupla povožene živali kontaktira NVI VHS na spodnje telefonske številke
VHS enota Telefon
VHS Ljubljana in Kranj 01 4779 353
01 4779 828
01 4779 150
VHS Novo mesto 07 3325 801
VHS Nova Gorica 05 3383 701
VHS Celje 03 5451 031
VHS Maribor 02 7493 687
02 4613 150
VHS Murska Sobota 02 5321 471
  • odvzema materialnega dokaza za potrebe evidentiranja izgub divjadi kontaktira lokalno pristojnega upravljavca lovišča.  Kadar najditelj najde povoženega divjega prašiča najdbo vedno sporoči na številko 112, ki o tem obvesti Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju: uprava) ne glede na to, kdo je prijavitelj (lovec ali druga fizična oseba, DARS, Policija …). V ta namen je na upravi zagotovljena telefonska številka 01 300 13 59, ki je dosegljiva 24/7. Sodelavec uprave, ki je v stalni pripravljenosti, bo obvestil NVI VHS, ki bo poskrbel za odvoz trupla in po potrebi kontaktiral prijavitelja. Obveščanje Uprave s strani 112 je določeno v četrtem odstavku 15. člena Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (ZNUAPK) (Uradni list RS, št. 200/2020).
Z dnem 12. 8. 2022 se preneha uporabljati protokol obveščanja,  ki je bil vzpostavljen dne 1. 7. 2022.
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo,  gozdarstvo in prehrano –  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin