Odkritje zgodovine: Dr. Jože Možina predstavil knjigo ‘Slovenski razkol’ v Vidmu

Videm je bil nedavno prizorišče izjemnega dogodka, ki je pritegnil pozornost številnih ljudi in dvignil navdušenje v kraju. V osrčju tega kraja je znan zgodovinar dr. Jože Možina predstavil svojo najnovejšo knjigo, “Slovenski razkol”, ki je razkrila pomembne vidike slovenske zgodovine med drugo svetovno vojno.

 

V nadaljevanju bomo na kratko predstavili avtorja, ki je združil radovedne bralce, zgodovinske entuziaste in tiste, ki so želeli bolje razumeti preteklost Slovenije.

Zgodovinar dr. Jože Možina predstavlja obsežno monografijo “Slovenski razkol”, ki razkriva temne plati slovenske novejše zgodovine. Knjiga odgovarja na vprašanje, zakaj in kako so Slovenci med drugo svetovno vojno zašli v oster narodni razkol ter kdo je bil odgovoren za ta tragičen proces. Avtor raziskuje, kako se je ta razkol okrepil in razširil na celotno ozemlje, s posledicami, ki segajo v sedanji čas. Knjiga uporablja doslej neznane arhive, fotografije in dokumente ter pričevanja ljudi, ki so doživeli vojne dogodke. Prinaša tudi grafične ponazoritve žrtev vojne in povzročiteljev, razkrivajoč, katera stran je sprožila nasilje in kakšne so bile posledice. Delo temelji na analizah podatkov o smrtnih žrtvah in povzročiteljih na različnih straneh, pridobljenih iz baze Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani.

Monografija “Slovenski razkol” avtorja dr. Jožeta Možine je obsežno zgodovinsko delo, ki se osredotoča na temno obdobje slovenske zgodovine med drugo svetovno vojno. Knjiga se ukvarja z vprašanjem, kako in zakaj je prišlo do ostrega narodnega razkola med Slovenci v tem obdobju, ter kdo je bil odgovoren za ta proces. Avtor proučuje, kako se je ta razkol širil po celotnem slovenskem ozemlju in kako so njegove posledice vplivale na sodobno družbo.

Posebnost knjige je uporaba doslej nepoznanih arhivov, fotografij in dokumentov, vključno z arhivom Akademskega kluba Straža, ki vsebuje dokumente tako revolucionarne kot protirevolucionarne strani. Knjiga prinaša tudi pričevanja ljudi, ki so bili priče vojnim dogodkom, ter grafične prikaze žrtev vojne in njihovih povzročiteljev. Avtor se opira na analize podatkov o smrtnih žrtvah in povzročiteljih, ki so bili pridobljeni iz baze Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani.

Knjiga je pomemben prispevek k razumevanju slovenske zgodovine med drugo svetovno vojno. Dr. Jože Možina, avtor knjige, je slovenski zgodovinar in uveljavljen novinar ter režiser dokumentarnih filmov. Njegovo delo prinaša vpogled v občutljivo obdobje slovenske zgodovine in poudarja pomen razumevanja teh dogodkov za sedanjost in prihodnost države.

MR