Odgovorna potrošnja in proizvodnja v okvirih krožnega gospodarstva

Razprava o krožnem gospodarstvu v organizaciji Zavoda Povod in Zavoda za medgeneracijsko vzajemnost se je zvrstila dne 27.01.2022 v hotelu Slon v Ljubljani. V razpravi so sodelovali Damir Žerak (moderator, RCP, razvojni center Ptuj), Robert Križanič (Zavod Povod, so.p.), Igor Kos (Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor), Zoran Bricman (Direktorat za lesarstvo, MGRT), Štefan Simončič (združenje EPEKA) in Nina Meglič (SRIP – Krožno Gospodarstvo).

 

DAMIR ŽERAKDamir Žerak je začel z opisom delovanja ZMV pri projektu “Zelena ekonomija – prihodnost planeta” ki se osredotoča predvsem na ozaveščanje mladih podjetnikov o pomembnosti uporabe zelenih tehnologij v proizvodnih procesih in o uvajanju krožnega gospodarstva.

Robert Križanič je potem opisal komplementaren projekt Zavoda Povod kjer se ukvarjajo s trajnostjo v okviru socialnega podjetništva.

Po teh uvodih v tekoče projekte je Žerak naredil daljšo predstavitev zgodovine mednarodnih dogovorov ki vključujejo krožno gospodarstvo in izzivov prehoda v krožno gospodarstvo. Relevanten pri tem za Slovenijo in EU je evropski zeleni dogovor ki določa pot, s katero bo Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina.

Povzel je tudi cilje dogovora: “čistejše okolje, cenovno dostopnejšo energijo, pametnejši promet, nova delovna mesta in splošno boljšo kakovost življenja”.

Križanič je nadaljeval z razpravo o relevantnem cilju Agende 2030, SDG 12 (zagotoviti trajnostne vzorce potrošnje in proizvodnje):

“Uporaba materialov v svetovnem merilu hitro raste, kar ogroža uresničevanje trajnostnega cilja 12. Trenutno povpraševanje po materialih vodi v prekomerno izkoriščanje virov, en od največjih globalnih izzivov je povezati trajnost z gospodarsko rastjo in blaginjo na način da se naredi več za manj. Za spodbujanje trajnostnih vzorcev uporabe in proizvodnje, skupaj s prehodom na bolj zeleno in socialno, svetovno vključujoče gospodarstvo, moramo gospodarsko rast ločiti od izkoriščanja okolja in povečati materialno učinkovitost naše družbe.”

DAMIR ŽERAKŠtefan Simončič iz EPEKA je govoril o delu njihovega združenja z Romi, ki se marsikdaj neformalno preživljajo s reciklažo odpadkov. Tu bi država lahko pomagala da se tako delo stimulira in formalizira, kajti gre za zelena delovna mesta.

Igor Kos je govoril o delu na prehodu v krožnem gospodarstvu v mestu Maribor v okviru projektov Inštituta Wcycle Maribor.

Nina Meglič iz SRIP-a je predstavila poslanstvo in delo SRIP-a krožno gospodarstvo, predvsem pri zagovorništvu za novo razvojno naravnano zakonodajo.

DAMIR ŽERAKZoran Bricman iz MGRT je nato govoril o porabi sredstev evropskega sklada za okrevanje in odpornost na njihovem ministrstvu. Govoril je tudi o poseganju države v cenovno strukturo potrošniških izdelkov, kjer bi lahko bil upoštevan in obdavčen celoten ogljični odtis izdelkov od nastanka surovin do obdelave kot odpadka.

 

Nato se je razvila splošna razprava o neizkoriščenih potencialih v slovenski lesarski industriji.

DAMIR ŽERAK