OCENJEVANJE ŠKODE NA TRAJNIH NASADIH ZARADI POSLEDIC POZEBE OD 3. DO 7. APRILA 2023

Foto: Pixabay
Ocenjevanje škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023, na prizadetih območjih po podatkih Agencije RS za okolje in Javne službe kmetijskega svetovanja
Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 844-14/2023-5 – DGZR z dne 9. 11. 2023, se bo na območju Mestne občine Ptuj od dne 14. 11. 2023 do dne 22. 11. 2023, na podlagi izdelane predhodne ocene škode na trajnih nasadih (priznanih kultur), pričelo z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023 na prizadetih območjih
katastrskih občin in prizadetih kulturah.
Obrazce za prijavo škode občani dvignejo v prostorih Mestne občine Ptuj (Glavna pisarna) v delovnem času občinske uprave ali do njih dostopajo na spletnih straneh Mestne občine Ptuj (rubrika Aktualno – http://www.ptuj.si/) in Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR).
Aktualni obrazec za prijavo škode je:
OBRAZEC 2 – Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih povzročene po naravni nesreči
OBVEZNI podatki na vlogi so:
– Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
– Davčna številka nosilca
– Naslov nosilca
– KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev.
– GERK – številka GERK-a
– VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
– POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti
– POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u
Zaradi lažje organizacije in vnosa podatkov v program AJDA naprošamo vse, ki boste prijavili škodo, da to storite čim prej. Skrajni rok za prijavo je sredo 22. 11. 2023, zato da lahko nato občinska komisija za popis in oceno škode, prijave vnese v program. Izpolnjene in podpisane obrazce vložite fizično v Glavni pisarni Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj ali jih posredujete po pošti na naslov Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj ali skenirane posredujete na elektronski naslov [email protected]. Vsak obrazec 2 je potrjen z datumom prejema na občino.
Oškodovanec naj sporoči tudi kontaktno telefonsko številko in vlogo opremi z dvema podpisoma.