Obvezno testiranje!

Kdaj se je možno testirat na Ptuju? Foto: Pixabay

Obvezno testiranje za zaposlene v vzgoji in izobraževanju

Odredba za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja določa, da se osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, pred pričetkom neposrednega dela z otroki, učenkami in učenci udeležijo testiranja.

Z objavo odredbe ministra, pristojnega za zdravje, je ustvarjena pravna podlaga za obveznost testiranja za zaposlene v vzgoji in izobraževanju.

Prepričani so, da bodo pedagoški delavci in zaposleni v vrtcih in šolah v veliki večini pred vrnitvijo vseh otrok v vrtce in učenk ter učencev v izobraževanje v učilnicah odgovorno pristopili tudi k testiranju, saj je to družbena odgovornost vsakega posameznika. Morebitno odklanjanje testiranja pomeni kršitev obveznosti iz delovnega razmerja in kršitev upoštevanja določil objavljene odredbe Ministrstva za zdravje.

Za dodatno varnost zaposlenih vodstvom zavodov priporočajo tudi, da pri nadaljnjih nabavah zaščitnih mask za zaposlene zagotovijo uporabo varnejših mask tipa FFP-2, za učenke/učence pa staršem svetujejo ali morda v določenih količinah zagotovijo, seveda skladno z njihovi načrti in odločitvami, uporabo kirurških mask.

Testiranje bo v ponedeljek

V ponedeljek se bo za učitelje in vzgojitelje v regijah, kjer epidemiološka situacija to dopušča, začelo množično testiranje. Če bo njihov test negativen, bodo s poukom začeli v torek.

Eden ključnih ukrepov, ki ga priporočajo tako pri Svetovni zdravstveni organizaciji, Evropskem centru za nalezljive bolezni in tudi slovenske strokovne inštitucije, je testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju pred začetkom pouka in potem periodično vsaj enkrat na teden, je na četrtkovi novinarski konferenci vlade poudarila Vesna Kerstin Petrič, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje.

»Testiranje bo potekalo skladno z dogovorom med šolo in zdravstvenim domom, o tem, kdaj in kje naj se zglasijo vzgojitelji in učitelji, pa jih bo obvestilo vodstvo njihove šole. Takšen bolj fleksibilen način organizacije testiranja smo definirali v protokolu testiranja, ki smo ga zapisali na ministrstvu«, je povedala Petričeva.

Ker se okoliščine na lokalni ravni zelo razlikujejo, je nekje bolj primerno, da se testiranje izvede v zdravstvenem domu, drugje pa se lahko organizira v šoli ali v dogovoru z lokalno skupnostjo na zato posebej določenem prostoru.

Zdravstveni domovi so koordinator testiranja na območju, ki ga pokrivajo, pri tem pa lahko k sodelovanju povabijo tudi koncesionarje. Tam, kjer bo število potrebnih testiranj preveliko ali gre za zelo oddaljene šole oziroma vrtce, bo Ministrstvo za zdravje zagotovilo sodelovanje pooblaščenih mobilnih enot. Šole in zdravstveni domovi se bodo tudi dogovorili, kako naj zaposleni prihajajo na testiranje.

Ministrstvo je včeraj o testiranju obveščalo tudi župane. Za posredovanje informacij bodo na voljo tudi območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje NIJZ, zato objavljamo njihove kontakte: