Obvestilo redarstva

ONESNAŽENJE CEST

 

Občinski redarji in občinski inšpektorji Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v jesenskih mesecih, ob spravilu poljščin, pogosteje nadzirajo stanje občinskih cest in državnih cest v naselju, na območju občin iz naše krajevne pristojnosti.

Večji del kmetijskih površin leži neposredno ob lokalnih ali regionalnih cestah, zato je nujno potrebno pred vključevanjem v promet na prometno površino očistiti kolesa traktorjev in druge kmetijske opreme. Posamezni vozniki traktorjev in tovornjakov to ne storijo in posledično na cesto navozijo zemljo, blato ali gnoj, navoženi material pa cesto zaradi velike vlažnosti zraka, hitro naredi spolzko in nevarno za ostale udeležence v cestnem prometu.

 V četrti točki, drugega odstavka 5. člena Zakona o cestah (ZCes-1A) je določeno:

» Prepovedano je orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto.«

V peti točki drugega odstavka 5. člena Zakona o cestah je določeno:

» Na cestišču javne ceste je prepovedano:

–          razsipati sipek material, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati;

–          puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne naj;

–          onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi;

–          vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.«

Tretji odstavek 5. člena  Zakona o cestah pa določa, da mora voznik preden se vključi v promet na javno cesto s kolovozne poti, nekategorizirane ceste,…..odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi onesnažilo vozišče.

Predpisana globa, zaradi neupoštevanja navedenih določb je 1000 evrov za posameznika in 4000 evrov za pravno osebo. Pristojnost za nadzor teh določb pa imajo poleg policije tudi občinski redarji in občinski inšpektorji.

Vse občane naših občin pozivajo, da po koncu del na polju in preden se vključijo v promet očistijo večje kose zemlje in blata s koles.

V primeru, da kljub temu pride do onesnaženja vozišča javne ceste, je potrebno onesnaženje čim prej odpraviti ter poskrbeti, da je nevarni del ceste do odprave nevarnosti ustrezno označen s prometno signalizacijo, ki druge voznike opozarja na nevarnost.

 Pripravil : Robert Brkič, vodja medobčinskega redarstva

Preberite še:

Andrej Golob: Napovedan odkup pšenice je bil velika polomija predsednika vlade in kmetijske ministrice! Država naj se vmešava čim manj!

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

Prejetih vse več vlog za izredno denarno pomoč: “Obvladuje strah povišanja cen v jesenskem času!”

Sladkorčki za brezdelneže, davčne batine za pridne in podjetne!

 

MR