Obsežne poplave ob Dravi pričakovane v spodnjem toku

Zaradi obilnih padavin, ki so zajele tako severozahodno Slovenijo kot avstrijski del porečja Drave, prihaja do izrazitega naraščanja rečnega pretoka Drave. Andrej Golob, hidrolog na Agenciji RS za okolje (Arso), je za spletni portal N1 povedal, da Drava pri vtoku v Slovenijo iz Avstrije dosega pretok 1.700 kubičnih metrov na sekundo, ki se bo zaradi lokalnih dotokov še nekoliko okrepil.

 

Čeprav današnji pretok reke ne dosega razsežnosti iz katastrofalnega leta 2012, je trenutni pretok največji v zadnjih desetih letih, vključno s precejšnjim naraščanjem, ki je bilo zabeleženo leta 2014.

Težave so trenutno najbolj izrazite v zgornjem delu porečja, predvsem v Dravogradu in drugih naseljih ob reki. Hidrologi napovedujejo, da bo visokovodni val s seboj prinesel težave tudi v okolici Maribora in Dupleka, kjer bodo še posebej pozorni na razvoj dogodkov.

Nadaljnje razlivanje Drave je pričakovano dolvodno od Ptujskega jezera, posebej pri jezu Markovci, kjer reka že tradicionalno poplavlja večje površine. Tukaj so najbolj izpostavljene ceste, kmetijska zemljišča in možno je, da bodo prizadeti tudi posamezni objekti.

Prebivalci vzdolž reke Drave so pozvani k previdnosti in pripravi na morebitne evakuacije, če bi situacija postala kritična. Občinske službe, Civilna zaščita in gasilci so v pripravljenosti in sledijo razvoju razmer, ob tem pa pripravljajo vreče s peskom in druge zaščitne ukrepe za zavarovanje najbolj ogroženih območij.

MR